انتقاد دانشجويان دانشگاه رضوي از برخوردهاي حذفي مسئولان دانشگاه

در نامه اي به وزير علوم

 آنچه ما در اين چند روز پيگيرى به آن رسيده‏ايم آن است كه اراده‏اى جمعى در ميان مسئولان دانشگاه شكل گرفته است تا به حذف جريان عدالت خواه دانشجويان دانشگاه علوم اسلامی رضوى مبادرت ورزند و در این میان به اذعان خود مسئولین، هیچ توجهی به قوانین وزارت علوم ندارند.

جمعي از طلاب و دانشجويان دانشگاه رضوي با انتشار نامه اي ضمن انتقاد از برخوردهاي سليقه اي و حذفي مسئولان اين دانشگاه با برخي دانشجويان، خواستار نظارت و رسيدگي وزير علوم بر اين دانشگاه و پيگيري موارد پيش آمده شدند.

 به گزارش رجانيوز، در اين نامه كه علاوه بر مطبوعات و خبرگزاريها، رونوشتي از آن در اختيار دفتر رهبر انقلاب، دفتر رئيس جمهور، رئيس مجلس، امام جمعه مشهد، دفتر بازرسی ریاست جمهوری و کمیسیون فرهنگی مجلس، قرار داده شده، آمده است:

 وزير محترم علوم،تحقیقات وفناوری
جناب آقاى دکتر زاهدی

با سلام

 همانطور كه مطلعيد دانشگاه علوم اسلامى رضوى دانشگاهى غير انتفاعى و زير نظر قوانين وزارت علوم، تحقيقات و فناورى مى‏باشد كه طبق اساسنامه اين دانشگاه ملزم به رعايت قوانين وزارت علوم مى‏باشد؛ لكن آنچه در اين دانشگاه در حال اجرا مى‏باشد بسيار متفاوت‏تر است از آنچه بايد باشد و غير انتفاعى بودن اين دانشگاه كه ماهيت حوزوى دارد عملاً تبديل به بهانه‏اى براى تصميمات و اعمال غير قانونى مسئولين دانشگاه شده است.

 دانشجويان دانشگاه علوم اسلامى رضوى كه نوعاً ماهيت حوزوى داشتن اين دانشگاه را عامل اصلى انتخاب خويش براى تحصيل در اين محيط مى‏دانند؛ در مقابل هر انتقادى نسبت به عدم رعايت قوانين دانشگاهى وزارت علوم از سوى مسئولين دانشگاه، متهم به مخالفت با حوزه و ماهيت حوزوى اين دانشگاه مى‏شوند و ره به جايى نمى‏برند. عدم نظارت كافى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى نيز بر اين دانشگاه نوعى آزادى عمل كامل به تصميم گيران اين دانشگاه در نقض فاحش قوانين مى‏دهد. اين نامه را مجال آن نيست كه به تك تك اين قانون شكنى‏ها و تخلفات اشاره داشته باشيم كه اگر فرصتی حاصل آيد حرف‏هاى ناگفته بسيار داريم.

 آنچه باعث شد اين نامه را خدمتتان بنگاريم، برخوردهاى اخير كميته انضباطى دانشگاه با تعدادى از دانشجويان ممتاز و شاخص دانشگاه مى‏باشد. كميته انضباطى دانشگاه كه على رغم تأكيد آئين نامه انضباطى وزارت علوم تبديل به محلى براى تسويه حسابهاى شخصى و بعضاً سياسى شده است در اقدامى تأمل برانگيز دو هفته قبل از آغاز امتحانات يكى از بهترين دانشجويان دانشگاه را از ادامه تحصيل در همان ترم محروم كرده و حكم به تعليق ايشان در ترم جارى به دليل عدم پايبندى به تعهدات داد!! كه اقدامى كاملاً گزينشی و هدفمند بود و در جاى خود علل و انگيزه‏هاى اين اقدام مطرح شد وخواهد شد.

 حكمى كه بدون هيچگونه جلسه‏اى و تفهيم اتهامى صادر شده بود در زمان مهلت قانونى اعتراض اجرا شد و اين دانشجو از ورود به دانشگاه منع و از شركت در امتحانات محروم شد!! در همين ايام بود كه اعضاء كميته انضباطى بر سر كلاسهاى درس صحبت از تصميم به تعليق يا اخراج چندين نفر از دانشجويان كردند و حتى ارقامى مانند صد نفر را مطرح نمودند. و چه خوب پاى حرف خود ايستاده‏اند و اكنون كه اين نامه خدمت شما ارسال مى‏شود اين عدد به 6 نفر تعليق و سه نفر تذكر كتبى رسيده است و معلوم نيست زمانى كه نامه به دستتان مى‏رسد چند نفر ديگر به اين جمع اضافه شده‏اند.

 جناب آقاى وزير، تعليق تعدادى از مؤمن‏ترين و معتقدترين دانشجويان و طلاب به ولايت فقيه و نظام مقدس جمهورى اسلامى كه داعيه عدالت خواهى آنان موجب ناراحتى مسئولان دانشگاه شده است را با چه قانون و منطقى باید توجيه كرد؟! چگونه مى‏توان به دانشجويى كه خود داوطلبانه به لباس مقدس روحانيت ملبس شده و امامت نماز جماعت صبح دانشگاه را عهده دار است، دانشجويى كه خود مؤسس هيئت و بنيانگذار بسيارى از فعاليت‏هاى فرهنگى در دانشگاه است، اتهام عدم رعايت شئونات دانشجويى و كمرنگ كردن فعاليتهاى مذهبى و فرهنگى دانشگاه را نسبت داد؟! مسئولان كميته انضباطى از كدام فعاليت فرهنگى و مذهبى صحبت به ميان مى‏آورند وچه فعالیت فرهنگی قابل دفاعی در طول دوران مسئولیت خود دارند؟! به راستى در كجاى دنيا رسم بر اين است كه دانشجويى را به دليل واهى اتلاف وقت مسئولين تعليق كرد؟!

 آنچه ما در اين چند روز پيگيرى به آن رسيده‏ايم آن است كه اراده‏اى جمعى در ميان مسئولان دانشگاه شكل گرفته است تا به حذف جريان عدالت خواه دانشجويان دانشگاه علوم اسلامی رضوى مبادرت ورزند و در این میان به اذعان خود مسئولین، هیچ توجهی به قوانین وزارت علوم ندارند.

 آنچه ما دانشجويان دانشگاه از شما وزير محترم علوم و تحقيقات و فناورى خواستاريم اين است كه ضمن تعيين كميته‏اى ويژه جهت بررسى اين احكام تعليق و تذكرات صادر شده جهت حل سريع مشكلات اين دانشجويان كه بعضاً تبعات سنگينى نيز براى آنها به همراه داشته است، بررسى وضعيت كلّى و عملكرد مسئولين اين دانشگاه را مطابق قوانين وزارت علوم در دستور كار خويش قرار دهيد.