چراغ‌ سبز دولت براي دور دوم ‌مذاكره ايران‌‌ و آمريكا

همزمان با تصويب قانون ضد ايراني جديد در سنا:

چراغ سبز دولت براي ادامه مذاكراتعليرغم ادامه و حتي تشديد اتهامات آمريكا عليه ايران به وي‍‍ژه در بحث امنيت عراق، و نيز برخورد منفعلانه و ضعيف تيم ايراني مذاكره كننده در دور اول مذاكرات، سخنگوي دولت با تاكيد بر اظهارات اخير احمدي ن‍ژاد تاكيد كرد: امروز نيز تغييري درصورت موضوع به وجود نيامده است و صورت مساله همان قبلي است.

عليرغم ادامه و حتي تشديد اتهامات آمريكا عليه ايران به وي‍‍ژه در بحث امنيت عراق، و نيز برخورد منفعلانه و ضعيف تيم ايراني مذاكره كننده در دور اول مذاكرات، " غلامحسين الهام " سخنگوي دولت در نشست روز چهارشنبه خود با خبرنگاران در درخصوص احتمال برگزاري دور دوم گفت‌وگوهاي ايران ‌و آمريكا درمورد عراق گفت: مساله و موضوع همان است كه رييس جمهوري دو روز پيش مطرح كرد.

به گزارش ايرنا ، الهام افزود : بار اول ما به درخواست عراق (گفت‌وگو با آمريكا را) پذيرفتيم ، امروز نيز تغييري درصورت موضوع به وجود نيامده است و دور دوم را بررسي مي‌كنيم،صورت مساله همان قبلي است.

"محمود احمدي‌نژاد" رييس جمهوري دو روز پيش ، در پاسخ به پرسشي در خصوص احتمال برگزاري دور دوم مذاكرات ايران و آمريكا درباره عراق گفت : براي كمك به ملت عراق هر كاري بتوانيم، انجام مي‌دهيم.

رييس‌جمهوري تصريح كرد: آماده‌ايم براي حفظ وحدت و حقوق ملت ودولت عراق و برقراري صلح و امنيت در اين كشور هر كمكي بتوانيم ، انجام دهيم.

احمدي‌نژاد گفت: امروز هم شرايط تغييرنكرده و هرجا لازم باشد كه ما كمك كنيم حتما اين كار را خواهيم كرد.

رييس جمهوري خاطر نشان كرد: دور اول مذاكرات كه مورد درخواست دولت عراق‌و آمريكا بود ما "نه" نگفتيم و الان هم شرايط همان است و تغيير نكرده است.