رفتن به بالا

رئیس جمهور، وزیر ارشاد را تحمل می کند !

جریان اختلافات رئیس جمهور با صفار هرندی ، مانند اختلافات موجود در زندگی های زناشویی است ، دو نفر در زندگی زناشویی ممکن است به این نتیجه ‏برسند که نمی توانند با هم به زندگی ایشان ادامه دهند ، اما برای جدایی به زمان بیشتری نیاز است و در این زمان ‏همدگیر را تحمل می کنند ! در شرایط کنونی نیز رئیس جمهور سیاست های وزیر ارشاد را تحمل می کند! ‏

مشاور هنری رئیس جمهور امروز در یک برنامه تلویزیونی ‏و در اظهار نظری جالب اعلام کرد که رئیس جمهوری ، وزیر ارشاد را تحمل می کند!‏

جواد شمقدری مشاور هنری رئیس جمهور امروز در برنامه تلویزیونی " مردم ایران سلام " در مصاحبه ای نسبتا مفصل به بیان آسیب ‏شناسی سینمای ایران پرداخت و با بیان بحرانی بودن وضعیت سینمای ایران به ارائه راه کارهای خود پرداخت.

بنا بر این گزارش، وی در جواب سوالی مبنی بر دلایل عدم ساخت فیلم از جانب وی در این سالها با ذکر مافیایی بودن سینمای ایران و و ‏اینکه در این سینمای از جانب اهالی سینما به وی اجازه فعالیت داده نمی شود ، سه راه کار برای برون رفت سینمای ‏ایران از بحران ارائه دادند : 1- نیاز به قهرمان پروری در سینمای ایران ( با اشاره ایشان به فیلم مردعنکبوتی ) 2- بالا ‏رفتن تکنیک در سینما .3- لزوم اشاره به ارزشها و شعارهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در فیلم های ایرانی ( به ‏عنوان مثال ساخت فیلم درباره جنگ 33 روزه حزب ا.. لبنان با اسرائیل ) ‏

مشاور هنری رئیس جمهور ایران در جواب سوالی که شما که در این دو ‏سال مسئوليت را در دست داشتید برای نزدیک شدن به شعارهای خود چه کرده اید گفت :‏سیاست گذاری و تصمیم سازی برای سینمای ایران در معاونت سینمایی وزارت ارشاد انجام می شود و متاسفانه راه کار ‏های ارائه شده در این معاونت با سیاست های رئیس جمهور در تضاد است.

وی در جواب سوالی مبنی بر اینکه مگر امکان دارد که وزیر ارشاد به گفته ها و سیاست های رئیس جمهور توجه نکند ‏گفت : جریان اختلافات رئیس جمهور با صفار هرندی ، مانند اختلافات موجود در زندگی های زناشویی است ، دو نفر در زندگی زناشویی ممکن است به این نتیجه ‏برسند که نمی توانند با هم به زندگی ایشان ادامه دهند ، اما برای جدایی به زمان بیشتری نیاز است و در این زمان ‏همدگیر را تحمل می کنند ! در شرایط کنونی نیز رئیس جمهور سیاست های وزیر ارشاد را تحمل می کند ! ‏