كميته بين‌المللي حقيقت‌ياب: سه تن از ديپلمات‌هاي ربوده‌شده در لبنان زنده هستند

قابل توجه مسئولين جمهوري اسلامي:

سه تن از ديپلماتها زنده هستنديكي از اين ديپلمات‌هاي كه به‌عنوان كاردار سفارت مشغول فعاليت بوده و به زبان عربي تسلط داشته است ساعاتي پس از ربوده‌شدن به شهادت رسيده. انتظار ميرود مسئولين جمهوري اسلامي با جديت تمام اين موضوع را پيگيري كرده و با قرار دادن آن در كاروي‍ژه هاي وزارت امور خارجه به سالها انتظار ملت ايران پاسخ شايسته اي دهند.

پايگاه خبري "وعد" وابسته به حزب‌الله لبنان اعلام كرد يك كميته ويژه مركب از كارشناسان كميته بين‌المللي حقيقت‌ياب به دور از فضاسازي‌هاي سياسي و رسانه‌اي در حال برقراري تماس‌هايي با طرف‌هاي لبناني و منطقه‌اي هستند تا از صحت و سقم اطلاعاتي كه در اين باره در اختيار سازمان‌ملل‌متحد قرار گرفته اطمينان يابند.
كارشناسان كميته بين‌المللي حقيقت‌ياب كه مسؤوليت هماهنگي با سازمان اطلاعات آلمان و طرف‌هاي منطقه‌اي در فرايند مبادله اسيران بين حزب‌الله و رژيم صهيونيستي را بر عهده دارند، اعلام كردند: سه تن از چهار ديپلمات ربوده‌شده ايراني در لبنان همچنان زنده هستند و در اسرائيل به سر مي‌برند.
اين كارشناسان تأكيد كردند سه تن از چهار ديپلمات ايراني كه در چهاردهم تيرماه سال 1361 در منطقه برباره در جاده طرابلس به دست مزدوران حزب راستگراي مسيحي كتائب ربوده شدند همچنان زنده هستند و در اسارت اسرائيل به سر مي‌برند.
اين گزارش حاكي است يكي از اين ديپلمات‌هاي كه به‌عنوان كاردار سفارت مشغول فعاليت بوده و به زبان عربي تسلط داشته است ساعاتي پس از ربوده‌شدن به شهادت رسيده و دليل آن نيز اين بوده است كه متوجه شده كه ربايندگان قصد دارند آنها را تحويل اسرائيل دهند.
منابع غربي مرتبط با پرونده تصريح كردند: اسرائيل همچنان از تأييد صحت و سقم اين اطلاعات خودداري مي‌كند و اعلام نظر در اين باره را به روشن‌شدن سرنوشت "رون آراد" خلبان ناپديدشده اسرائيلي در جريان بمباران جنوب لبنان در سال 1361 موكول كرده است.
اين منابع افزودند: اين مسأله باعث شده تا فرايند مبادله اسيران كه قرار بود حدود چهار سال پيش با عنوان "مرحله دوم مبادله اسيران" به سرانجام برسد به تعويق بيفتد.
پايگاه خبري "وعد" تأكيد كرده است كه پيگيران اين پرونده معتقدند كه بعيد نيست آن دسته از اطلاعاتي كه از طريق منابع لبناني بسيار مطلع كه در اين قضيه نقش داشته‌اند اخذ شده دو از حقيقت نباشد.
"سيد محسن موسوي" كاردار سفارت جمهوري اسلامي ‌ايران دربيروت، "‌كاظم اخوان" خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي، "‌احمد متوسليان" وابسته نظامي و "تقي رستگار مقدم" كارمند سفارت ايران، چهاردهم تيرماه سال 1361 ربوده شدند كه تا امروز خبر موثقي از آنها به دست نيامده‌اند.

انتظار ميرود مسئولين جمهوري اسلامي با جديت تمام اين موضوع را پيگيري كرده و با قرار دادن آن در كاروي‍ژه هاي وزارت امور خارجه به سالها انتظار ملت ايران پاسخ شايسته اي دهند.