بزرگترين مشكل فرهنگي دانشگاه‌ها نبود متولي براي نيازهاي فرهنگي و رواني است

عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي:

ترسيم جهت‌گيري فرهنگي متناسب با نيازهاي دانشگاه بحث كلي در زمينه مسائل فرهنگي در دانشگاه است. با تقويت حضور روحانيون فعال و باسواد در دانشگاه ، خارج شدن فضاي رابطه استاد با دانشجو از يك فضاي صرف علمي، پويا شدن تشكل‌هاي دانشجويي در مسائل فرهنگي و ارتباط بيشتر با دانشجويان مي‌توان سطح فرهنگي دانشجو و دانشگاه را ارتقاء داد.

يك عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي گفت: بزرگترين مشكل فرهنگي در دانشگاه نبود متولي براي نيازهاي فرهنگي و رواني در دانشگاه است.

مرتضي فيروزآبادي در گفت وگو با خبرنگارسياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين‌كه " آن‌چه امروز به عنوان ناهنجاري فرهنگي در دانشگاه نام برده مي‌شود يك مساله روبنايي است" افزود: وجود مشكلات عميق فرهنگي در دانشگاه ناهنجاري‌هاي فرهنگي را در دانشگاه رقم زده است. از اين رو بزرگترين مشكل فرهنگي در دانشگاه نبود متولي براي نيازهاي فرهنگي و رواني در دانشگاه است.

اين فعال دانشجويي ادامه داد: نيازهاي رواني دانشجو با وجود اركاني همچون استاد، تشكل‌هاي دانشجويي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، امور فرهنگي و مركز مشاوره، متولي ندارد؛ چراكه استاد بيشتر به دانشجو از بعد علمي نگريسته و كمتر به مسائل فرهنگي توجه مي‌كند.از سوي ديگرتشكل‌هاي دانشجويي بيشتر در بخش سياسي فعال بوده و كارهاي فرهنگي‌شان عمق چنداني ندارد. امور فرهنگي دانشگاه نيز تنها مراسم محور بوده و بخش مركز و مشاوره نيز تاكنون از آن فعاليت جدي ديده نشده است.

وي خاطرنشان كرد: دانشجو به عنوان فردي جوان و با مشكلات دوران جوانيش به دليل نداشتن چشم‌انداز روشني از آينده‌اش همواره نگران آينده و شغل خود در جامعه است و دچار مشكلات فرهنگي و رواني مي‌شود از اين رو سوال اساسي در اين جاست كه براي اين جوان با اين مسائل بايد چه كار كرد؟

اين عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي با بيان اين‌كه " آن‌چه به عنوان بدحجابي و توهين مطرح مي‌شود، نتيجه نبود متولي فرهنگي و رواني در دانشگاه است" گفت: مسائلي از اين قبيل با برخورد حل نمي‌شود و بايد در اين رابطه كاري عمقي در فضايي سالم در دانشگاه صورت گيرد.

فيروزآبادي ادامه داد: ترسيم جهت‌گيري فرهنگي متناسب با نيازهاي دانشگاه بحث كلي در زمينه مسائل فرهنگي در دانشگاه است. با تقويت حضور روحانيون فعال و باسواد در دانشگاه ، خارج شدن فضاي رابطه استاد با دانشجو از يك فضاي صرف علمي، پويا شدن تشكل‌هاي دانشجويي در مسائل فرهنگي و ارتباط بيشتر با دانشجويان مي‌توان سطح فرهنگي دانشجو و دانشگاه را ارتقاء داد.

اين فعال دانشجويي درباره طرح تفكيك دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه از سوي برخي اظهار كرد: بحث تفكيك دخترو پسر در دانشگاه در زمان امام(ره) مطرح شد و آن زمان ايشان با اين نظر مخالفت كردند؛ بنابراين مي‌توان گفت اين بحث به دليل منطبق نبودن با ديدگاه‌هاي امام(ره) منتفي است.

وي هم‌چنين با بيان اين‌كه " اصل درس خواندن دانشجو در شهر ديگري مثبت بوده و باعث بلوغ فكري و روابط اجتماعي دانشجو خواهد شد و نبايد به آن منفي نگريست" خاطرنشان كرد: در صورت بومي شدن دانشگاه‌ها عدالت علمي به معناي تمركز امكانات، دسترسي به مراكز تحقيقات در مراكز استان‌ها و غيره اجرا نخواهد شد؛ چراكه عدالت اين نيست كه هركس در شهر خود باشد و ازامكانات و استادان برجسته محروم باشد، بلكه عدالت بدان معناست كه هركس به ميزان تلاش خود از امكانات علمي بهره گيرد.