‌منتقدان دولت حتی اگر اصولگرا هم باشند خط ميخورند

یک عضو فراکسیون اصولگرایان:

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: «طبیعی است که در گزینش شورای یازده نفره، ‌منتقدان دولت حتی اگر اصولگرا باشند انتخاب نشوند». 

وی با اشاره به اینکه کسانی که در خارج از مجلس هستند هم داعیه‌هایی دارند و ممکن است چند بار کاندیدا شده و رأی نیاورده باشند و قصد حضور مجدد داشته باشند تصریح کرد: «هدف اصلی این است که کسانی که انتخاب می‌شوند بیشترین نزدیکی را با اصولگرایان داشته باشند. چه بسا کسانی مقبولیت بیشتری هم داشته باشند اما اگر نزدیکی به جبهه اصولگرا نداشته باشند توسط شورا انتخاب نمی‌شوند». 

فلاحت‌‌پیشه تأکید کرد: «در ارزیابی نمایندگان نوع فعالیت آنها در فراکسیون اصولگرایان و نوع نقد آنها به دولت مؤثر است. عده‌ای از نمایندگان هستند که منتقد دولت هستند و اصولگرا هم هستند. عده‌ای هم در قالب مقتضیات جناحی اصولگرایان عمل نمی‌کنند». 

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان تصریح کرد: «طبیعی است که آنها که نقدهایی به دولت داشته‌اند انتخاب نشوند. به هر حال افرادی که از طرف دولت در این شورای حکمیت انتخاب شده‌اند طبیعتا این انتقادها را به عنوان یک فاکتور منفی محسوب می‌کنند. جریانات دیگر موجود نیز بر اساس شاخص‌های خودشان رأی می‌دهند. به این ترتیب معلوم نیست کسانی که انتخاب می‌شوند تا چه حد با ترکیب فعلی مجلس منطبق باشند.»