دستور پذيرش دكتري براي جوان اول دولت!

وزيدن رايحه خوش در دانشگاه:

با دستور وزارت علوم، مشاور جوان سابق رئيس‌جمهور و رئيس ستاد رايحه خوش خدمت، در دوره دكتري دانشگاه داخل پذيرفته مي‌شود

خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: با دستور وزارت علوم، مشاور جوان سابق رئيس‌جمهور و رئيس ستاد رايحه خوش خدمت، در دوره دكتراي دانشگاه داخل پذيرفته مي‌شود.

بنا بر اين گزارش، در حالي كه مطابق قانون، دانشگاه‌هاي دولتي ملزم به پذيرش دانشجو از طريق كنكور هستند و حتي دانشجويان بورسيه نيز موظف به شركت در كنكور و كسب 80 درصد نمره آخرين نفر پذيرش‌شده‌ آزاد در كنكور هستند، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاه علامه طباطبايي دستور داده است كه مشاور جوان سابق رئيس‌جمهور و رئيس ستاد رايحه خوش خدمت كه داوطلب بورس تحصيل در خارج از كشور است، در دوره دكتراي داخل كشور پذيرفته شود.

اين در حالي است كه تنها دو ماه از پايان دوره كارشناسي ارشد وي كه به كيفيت كم‌سابقه‌اي آن را پشت سر گذاشته، مي‌گذرد.

اميد مي رود كه دفتر اطلاع رساني دولت پاسخگوي اين مسئله باشد.