مجلس هفتم در فرصت باقيمانده نقد از درون داشته باشد

گفتگو با دكتر افروغ:

به اعتقاد وي، يكي از نقاط ضعف عمده‌ي مجلس هفتم اين است كه به تدريج وجه نظارتي آن، تحت‌الشعاع حمايت‌هاي يكسويه، مصلحت‌گرايانه يا دولت‌گرايي پارلماني قرار گرفت.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد ويژگي‌هاي ايده‌آل مربوط به نمايندگي اظهار داشت: در وهله‌ي اول، نماينده بايد فردي باشد كه انقلاب اسلامي را خوب فهم كرده و لايه‌هاي مختلف اين انقلاب را درك كرده باشد، به شعارهاي انقلاب و قانون اساسي كه به گونه‌اي برخاسته از اين شعارها و لايه‌هاي زيرين‌تر انقلاب است، پايبند باشد.

وي التزام و اعتقاد به روح قانون اساسي و پايبندي به كل‌گرايي توحيدي و اصل ولايت فقيه برخاسته از اين كل‌گرايي توحيدي را از ديگر ويژگي‌هاي عمومي يك نماينده دانست و گفت: با توجه به شعار عدالتخواهي كه ارتباط مستقيم و نسبت وثيقي با انقلاب اسلامي دارد، يك نماينده بايد دغدغه‌ي عدالت داشته و آن را صرفا به وجه اقتصادي آن تقليل ندهد.

برخورداري از سلامت اقتصادي بايد از ويژگي‌هاي يك نماينده باشد

نبايد بين حرف و عمل نماينده شكاف وجود داشته باشد

ريا با موازين انقلاب سازگاري ندارد

افروغ با بيان اين‌كه ايده‌آل آن است كه يك نماينده به عدالتخواهي التزام داشته و عدالتخواهي در زندگي عملي او جاري و ساري باشد، برخوردار بودن از سلامت اقتصادي را از ويژگي‌هاي يك نماينده عنوان و خاطر نشان كرد: نبايد بين حرف و عمل نماينده شكاف وجود داشته باشد چرا كه اين شكاف حكايت از ريا مي‌كند و اين ريا با موازين انقلاب سازگاري ندارد.

عضو جريان اصولگرايان مستقل با اشاره به ريشه‌دار بودن انقلاب اسلامي در كل‌گرايي توحيدي، يكي از اقتضائات توحيدگرايي را التزام به اخلاق دانست و ضرورت متصف بودن نماينده به نگاه جامع به عدالت را يادآور شد و ادامه داد: تخصص داشتن در يكي از حيطه‌هاي مربوط به نظارت و قانونگزاري مي‌تواند يكي از مشخصات نمايندگي باشد، چرا كه ممكن است تجربه صرف داشتن، كفايت نكند.

افروغ داشتن تجربه و تخصص به طور توام را كمال مطلوب خواند و گفت: اگر ويژگي تخصص در فردي نباشد، حتما بايد براي فرد نماينده برخورداري از تجربه‌ي نمايندگي و يا تجربه‌ي كاري در حيطه‌ي مورد نظر مطمح نظر قرار گيرد.

اين استاد دانشگاه، در ادامه گفت‌وگو با ايسنا حقيقت‌گرايي نماينده را كه بيشتر مربوط به وجه نظارتي نمايندگي است، از جمله ويژگي‌هاي نمايندگي خواند و افزود: پرهيز از مصلحت‌گرايي‌ها و مصلحت‌انديشي‌هاي كاذب، شخصي، گروهي و جناحي و مقولات مرتبط با آن مثل ملاحظه‌كاري، سازشكاري، محافظه‌كاري، مداهنه، تملق، چاپلوسي، ستايش‌ها و توجيه‌هاي ناروا، مصانعه (به استقبال تملق رفتن در حين متملق بودن) از جمله صلاحيت‌هاي يك نماينده است.

وجه‌ي نظارتي مجلس مستلزم يك روحيه‌ي حقيقت‌گرايي است

به گفته‌ي وي، وجه‌ي نظارتي مجلس مستلزم يك روحيه‌ي حقيقت‌گرايي است كه طي آن نماينده بايد بدون تعارف و رو در بايستي و بدون گرايش به شكل‌گرايي و ابرازگرايي به انجام وظايف قانوني خود بپردازد.

افروغ با تاكيد بر ضرورت سلامت نفس، سلامت اقتصادي و ساده‌زيستي نمايندگان به خصوص با توجه به شعارهاي انقلاب اسلامي و شرايط جامعه، درباره‌ي انطباق اين معيارها با مجلس هفتم، گفت: مجلس هفتم در يك فضاي ديني، معنوي و انقلابي و برخاسته از يك فضاي نقد و انبساط روشنفكري در رجعت به آرمان‌ها و انديشه‌هاي انقلاب اسلامي شكل گرفت و اگر بخواهيم ارزيابي منصفانه‌اي از اين مجلس داشته باشيم بايد بگوييم كه اين مجلس فراز و فرود داشته اشت.

نمره‌ي عزت‌مداري مجلس هفتم نمره‌ي قابل قبولي است

وي اين فراز و فرود را اعم از فراز و فرود زماني و تاريخي و نيز محتوايي و موضوعي عنوان و خاطرنشان كرد: در وجه‌ استقلال‌طلبي، مقابله با استكبار جهاني و ترفندهاي مختلف آن، مجلس هفتم كارنامه‌ي موفق داشته است؛ به موقع حساسيت‌هايي نشان داده، به موقع طرح‌هايي را پيشنهاد و تصويب كرده است؛ لذا نمره‌ي عزت‌مداري مجلس هفتم نمره‌ي قابل قبولي است.

در يك سال اخير شبهه دولت‌گرايي پارلماني تقويت شد

عضو كميسيون فرهنگي مجلس، با اشاره به وجه نظارت مجلس، اين بعد را نيز داراي فراز و فرود دانست و گفت: به طور عمده فراز مجلس هفتم مربوط به دو سال اول به ويژه مواجهه‌ي آن با كابينه‌ي پيشنهادي دولت است و فرود آن مربوط به يك سال اخير مي‌شود كه طي آن وجه‌ي نظارتي مجلس، به خاطر مصلحت‌هايي افت كرد به گونه‌اي كه شبهه دولت‌گرايي پارلماني تقويت شد و مي‌توان وجه استقلال راي و به دور از بازي‌هاي جناحي و لا