از پرشياي مجلس ششم تا مسكن مجلس هفتم!

وقتي اصولگرایان و اصلاح طلبان تفاهم ميكنند:

از پرشياي مجلس ششم تا مسكن مجلس هفتمطمع ورزی های برخی نمایندگان، آبروی مجلس را می برد و امیدهای مردم را کم رنگ می کند زیرا نماینده ای که 4 واحد مسکونی از تعاونی مسکن می گیرد چگونه می تواند درد مردم بی خانمان و مستاجران را بفهمد و برایشان چاره اندیشی کند؟!

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که شعارهای اصولگرایانه یا اصلاح طلبانه آنها گوش فلک را کر نموده است، وقتی پای منافع شخصی به میان می آید، همه شعارهایشان را فراموش می کنند و البته می کوشند با پنهان کاری، خود را در پشت نقاب های اصولگرایی یا اصلاح طلبی پنهان کنند.

به گزارش عصرایران، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش ذکر شود گفت: تعاونی مسکن نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از جاهایی است که می توان میزان پایبندی بعضی نمایندگان به اصول اعلامی شان را سنجید. در این تعاونی که در نقاط مرغوب و گرانقیمت تهران به احداث مسکن مشغول است بعضی از نمایندگان بیش از یک واحد مسکونی گرفته اند زیرا از نظر اقتصادی برای آنها کاملا به صرفه و سودآور است.

وی افزود: در این باره که پای پول و منافع مالی مطرح است، برخی از اصولگرایان و هم تعدادی از اصلاح طلبان که از نظر سیاسی با یکدیگر اختلافات عمده ای دارند، به تفاهم رسیده اند، به گونه ای که یکی از اعضای فراکسیون اقلیت (اصلاح طلبان) 4 واحد مسکونی و یکی از اعضای فراکسیون اکثریت (اصولگرایان) 3واحد مسکونی آن هم در نقاط بسیار خوب تهران به قیمت ارزان از تعاونی مسکن دریافت کرده اند و چون هر دو طرف در این میان ذی نفع هستند، هیچ انتقادی هم علیه یکدیگر نمی کنند.

وی گفت: البته، بسیاری از نمایندگان هم هستند که وارد این بازی ها نشده و حتی از امتیازات متعارف نمایندگی نیز استفاده نکرده اند ولی بدیهی است که طمع ورزی های برخی نمایندگان، آبروی مجلس را می برد و امیدهای مردم را کم رنگ می کند زیرا نماینده ای که 4 واحد مسکونی از تعاونی مسکن می گیرد چگونه می تواند درد مردم بی خانمان و مستاجران را بفهمد و برایشان چاره اندیشی کند؟!