دردسرهای مشاغل الهام

خبري ديگر از مرد حاشيه ساز دولت:

چون خبرنگاران حوزه اقتصادي و ستاد نيز انتظار داشتند كه الهام در مصاحبه اي به سوالات آنان در خصوص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز پاسخ دهد به اين محل مراجعه كردند اما وقتي با حضور خبرنگاران سياسي و دولت مواجه شدند و آن را به محل مصاحبه راه ندادند…

تعدادی از خبرنگاران نیز قرارگذاشتند كه خبر برگزاري گردهمايي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را پوشش ندهند.
دو ، سه يا چهار شغله بودن برخي از مسوولان دستگاه هاي اجرايي گر چه آنها افراد پرتواني هم باشند قطعا در برخي مواقع مشكلاتي را براي آنان ايجاد مي كند.

غلامحسين الهام يكي از مديران پرمشغله دولت نهم است كه بسيار سعي مي كند كه اين شغل ها با هم تداخل نداشته باشد اما به هرحال برخي از برنامه ها و انتظارات جاهايي كه وي رياست آن را بر عهده دارد در برخي مواقع آنچنان كه وي مي خواهند با هم هماهنگ نيستند تا وي نيز شخصيتي كاملا توانمند از خود بروز دهد.

نمونه بارز آن امروز در محل هتل المپيك در كنار استاديوم يكصد هزار نفري آزادي اتفاق افتاد.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه الهام رياست آن را بر عهده دارد امروز گردهمايي كميسيون هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان هاي خود را در هتل المپيك برگزار كرد كه الهام از صبح اول وقت در اين گردهمايي حضور داشت.

الهام امروز مي خواست با خبرنگاران به عنوان سخنگوي دولت نيز گفت و گو كند به همين جهت خبرنگاران حوزه دولت را نيز به هتل المپيك فراخوانده بود تا آنجا نشست خود را به عنوان سخنگوي دولت برگزار كند.

الهام در بين نشست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سالن جنبي محل برگزاري اين گردهمايي براي پاسخگويي به عنوان سخنگوي دولت رفت اما چون خبرنگاران حوزه اقتصادي و ستاد نيز انتظار داشتند كه الهام در مصاحبه اي به سوالات آنان در خصوص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز پاسخ دهد به اين محل مراجعه كردند اما وقتي با حضور خبرنگاران سياسي و دولت مواجه شدند و آن را به محل مصاحبه راه ندادند بسيار از آنان با گله مندي محل را ترك كردند و تعدادی نیز قرار گذاشتند كه خبر برگزاري گردهمايي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را پوشش ندهند.

اين گوشه اي از دردسرهاي يك مدير اجرايي است كه در چند شغل مشغول است و بسيار سعي مي كند كه هر كدام از آنها را نيز به بهترين نحو انجام دهد.