تشكيل ستاد دانشجويي مبارزه با فقر

فارس نيوز خبر داد

در پي اعلام آمار 2/9 ميليون نفر افراد زير خط فقر در كشور از سوي برخي مسئولين، به جهت اهميت موضوع تعدادي از دانشجويان دانشگاههاي مختلف تهران و شهرستانها، ستاد دانشجويي مبارزه با فقر را تشكيل دادند.

اعضاي اين ستاد در حال آماده كردن طرح تكميلي و جامع مبارزه با فقر هستند تا حداقل در اسرع وقت شرايطي ايجاد شود كه كسي در كشور زير خط فقر زندگي نكند.


در پي اعلام آمار افراد زير خط فقر در كشور، ستاد دانشجويي مبارزه با فقر تشكيل شد.
جواد كريمي عضو ستاد دانشجويي مبارزه با فقر و دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران در گفتگو با فارس با اعلام اين خبر گفت: در پي اعلام آمار 2/9 ميليون نفر افراد زير خط فقر در كشور از سوي برخي مسئولين، به جهت اهميت موضوع تعدادي از دانشجويان دانشگاههاي مختلف تهران و شهرستانها، ستاد دانشجويي مبارزه با فقر را تشكيل دادند.
كريمي افزود: اعضاي اين ستاد در حال آماده كردن طرح تكميلي و جامع مبارزه با فقر هستند تا حداقل در اسرع وقت شرايطي ايجاد شود كه كسي در كشور زير خط فقر زندگي نكند.
وي در ادامه پديده زشت فقر را در شأن نظام و انقلاب اسلامي ندانست و گفت: در راستاي توجه دادن مسئولين به حل اين معضل، نخستين برنامه ستاد مذكور در حوزه خاتم‌الاوصياء در خيابان دماوند تهران و با سخنراني سيد عباس نبوي برگزار مي‌شود و در اين نشست بخشي از عملكرد گذشته مسئولين كه منجر به گسترش اين پديده شده است، بررسي و راهكارهايي براي حل سريع اين معضل مدنظر قرار خواهد گرفت.
اين فعال دانشجويي زمان برگزاري نشست را 27 شهريور اعلام كرد و افزود: بعد از شروع سال تحصيلي جديد نشستهاي بعدي اين ستاد در دانشگاههاي مختلف كشور از جمله دانشگاههاي تهران، اميركبير، شريف و… برگزار مي‌شود و تشكلهاي دانشجويي نيز به اين حركت خواهند پيوست.