احتمال استعفا يا بركناري متكي

فردا نيوز نوشت

شايعات و احتمالات گسترده اي در سطح وزارت امور خارجه در مورد استعفاء يا بركناري منوچهر متكي وزير امور خارجه شنيده شده است.

در صورت تحقق پيدا كردن اين شايعات، رفتن متكي از وزارت امور خارجه هشتمين ترميم در عمر دوساله كابينه احمدي نژاد محسوب مي شود.

شنیده شده است منوچهر متکی وزارت خارجه را ترک خواهد کرد.
به گزارش « فردا »، شايعات و احتمالات گسترده اي در سطح وزارت امور خارجه در مورد استعفاء يا بركناري منوچهر متكي، وزير امور خارجه شنيده شده است.
بنا بر این گزارش، در صورت تحقق پيدا كردن اين شايعات، رفتن متكي از وزارت امور خارجه هشتمين ترميم در عمر دوساله كابينه احمدي نژاد محسوب مي شود.

گفنتي است در اولين سال تصدي دولت نهم نيز اخباری مبنی بر وجود اختلاف نظر بين احمدي نژاد و متكي منتشر شده بود