صرف هزینه های بالا در بخش های خبری سیما

شيرين كاري جديد رسانه ملي

بخش های خبری ساعت 14 و همچنین 21 سیمای جمهوری اسلامی ایران با هزینه ای بالا دکوراسیون صحنه خود را تغییر دادند.

بنا بر این گزارش، مجموع هزینه های این تغییرات بالغ بر 5 میلیارد ریال بوده است.

دو بخش خبری تلویزیون برای دومین بار در مدت اخیر تغییر دکوراسیون میلیونی دادند.

بنابر گزارش برخي رسانه ها بخش های خبری ساعت 14 و همچنین 21 سیمای جمهوری اسلامی ایران با هزینه ای بالا دکوراسیون صحنه خود را تغییر دادند.

بنا بر این گزارش، مجموع هزینه های این تغییرات بالغ بر 5 میلیارد ریال بوده است.

گفتنی است این دومین مرتبه ای است که چند مدت اخیر صدا و سیما اقدام به تغییر دکوراسیون این بخش های خبری نموده است.

تجربه نشان داده است صدا و سيما عليرغم اينكه لقب "ملي" بودن را يدك مي كشد كمتر وقتي حاضر به پاسخگويي به مردم نسبت به عملكرد خود بوده است.