نامه مجمع مطالبه آرمانهای انقلاب به وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات در شیراز پیگیری کنید:

مجمع با تهیه و گردآوری مدارک و اسناد ، فایل های صوتی متعدد و تهیه عکس و فیلم و همچنین نامه ای سرگشاده و مشروح که برخی حقایق و مسائل پشت پرده مدیریت در استان فارس را نیز در بر گرفته ، تصمیم به انتشار آن در آینده ای نزدیک دارد و خواهان حضور هیات های کارشناسی بی طرف و ریشه یابی مفاسد و برخورد قاطع در استان خواهد بود .

مجمع دانشجویی مطالبه آرمانهای انقلاب متشکل از تشکل های اسلامی عدالتخواه دانشگاههای شیراز ، در حال نگارش نامه ای خطاب به وزیر اطلاعات ، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری و دفتر مقام معظم رهبری ( مدظله ) در خصوص زمین خواری های گسترده و نقش نهاد های تصمیم ساز و متنفذین استان فارس در این روند است .

به گزارش آرمان 57 ، مجمع با تهیه و گردآوری مدارک و اسناد ، فایل های صوتی متعدد و تهیه عکس و فیلم و همچنین نامه ای سرگشاده و مشروح که برخی حقایق و مسائل پشت پرده مدیریت در استان فارس را نیز در بر گرفته ، تصمیم به انتشار آن در آینده ای نزدیک دارد و خواهان حضور هیات های کارشناسی بی طرف و ریشه یابی مفاسد و برخورد قاطع در استان خواهد بود .

شنیده ها حاکی از آن است پس از فروکش کردن فضای انتخاباتی و برگزاری آن در اسفند ماه ، مجمع به صورت شفاف و علمی به روند شکل گیری مفاسد در استان فارس و علل عقب ماندگی آن ، چالشها و فرصت های پیشاروی استان و در میان گذاشتن نتایج خود با مردم خواهد پرداخت و سیستم بسته و خویشاوندسالارانه آن را مورد نقد جدی قرار خواهد داد .