نامه سرگشاده دانشجویان و طلاب عدالتخواه سیرجان و کرمان

خطاب به مسئولان استان کرمان و سیرجان در خصوص بی تفاوتی در رسیدگی به زمین خواری سیرجان:

نامه سرگشاده جوانان سیرجانی به مسئولین در خصوص زمین خواریچگونه است که امروز شهر ما مأمني براي مفسدين شده به گونه اي که هرکس اعتراض کند به زنجير کشيده مي شود؟ (نمونه اش حجت الاسلام جهانشاهي). آيا اين منطق اسلام است؟!چگونه است که جانبازي از شهر ما به جرم اعتراض به زمين خواري شکنجه مي شود(آقاي مظفري) و هيچ کس پاسخگو نيست؟

نامه سرگشاده دانشجویان و طلاب عدالتخواه سیرجان و کرمان خطاب به مسئولان استان کرمان و سیرجان در خصوص بی تفاوتی در رسیدگی به زمین خواری سیرجان

انقلاب اسلامي ما يکي از با شکوه ترين رويداد هاي قرن بود که براي ايجاد حکومت اسلامي به وفوع پيوست و الگوي خود را حکومت حضرت علي(ع) قرار داد. اما آنانکه مقتداي خود را ايشان ميدانند به ايشان اقتدا کرده اند؟
اين سوالي است که ذهن پرسشگر جوان را به خود مشغول ميدارد.
اگر حاکمان به ايشان اقتدا کرده اند آيا نشنيده اند و نخوانده اند سخن علي(ع) را که مي فرمود هر کس هرچه از بيت المال برداشت کرده باشد، به بيت المال برخواهم گرداند حتي اگر مهر زنانشان باشد؟
آيا نشنيده اند که معصوم مي فرمود  هرجا ظلمي از حاکم ديديد فرياد زنيد؟
آيا نشنيده اند سخن امام خميني(ره) را که چگونه مرفهين بي درد را مورد عتاب قرار مي داد و مي فرمود: آنانکه رفاه و جهاد را با هم مي خواهند با الفباي مبارزه هم آشنا نيستند.
آيا نشنيده اند عتاب مقام معظم رهبري به مسئولين را که مي فرمود آقايان کاري نکنيد که تفاوت ما با رژيم شاه فقط در ريش شود؟!
و آيا نشنيده اند سخن پيامبر اسلام را که فرمود هر کس فرياد مسلماني را بشنود و کاري نکند مسلمان نيست؟
پس چگونه است که امروز شهر ما مأمني براي مفسدين شده به گونه اي که هرکس اعتراض کند به زنجير کشيده مي شود؟ (نمونه اش حجت الاسلام جهانشاهي). آيا اين منطق اسلام است؟!
و اگر مي گويند فسادي نيست آيا فراموش کرده اند سخنان امام جمعه شهرمان، حجت الاسلام والمسلمين علما، را که فرمود از زمين خواريهاي سيرجان حتي گنجشکان آسمان هم  با خبرند؟!
چگونه است که امروز جانبازي از شهر ما به جرم اعتراض به زمين خواري شکنجه مي شود(آقاي مظفري) و هيچ کس پاسخگو نيست؟ آنهم توسط کساني که مسئول تأمين امنيت جامعه و امين مردم هستند!
حال چگونه توقع مي رود که در برابر اين همه ظلم سکوت کنيم؟! مگر نه اين است که هر کس سکوت کند در ظلم ظالم شريک است؟!
ما پيرو ولايت فقيه هستيم که سخن ايشان حجت را بر ما تمام کرده است آنجا که فرمودند: «عدالتخواهی، لب انتظار ما از دانشجويان است». اميد است اين حرکت ناچيز گامي به سوي ظهور حجت حق و برچيده شدن بساط ظلم و نفاق باشد
والسلام علي من اتبع الهدي
جمعي از  دانشجویان و طلاب عدالتخواه سيرجان وکرمان
*این نامه سرگشاده امروز در نمازجمعه سیرجان توزیع شد.