ائتلافها بگويند چه قوانيني را اصلاح مي‌كنند و هيئت رئيسه پيشنهاديشان كيست

دبير جنبش عدالتخواه

مجلس بايد فرموده‌ي امام (ره) مبني بر اينكه «مجلس در راس امور است» را محقق كند، چرا كه در حال حاضر مجلس در بسياري از موارد در راس امور قرار ندارد

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي، اصلاح ساختاري مجلس، احياي قوانين اصلي كشور و قرار گرفتن در راس امور را از اولويت‌هاي مجلس هشتم عنوان كرد.

مرتضي فيروزآبادي  با بيان اينكه طبق بيان برخي مجلس از لحاظ ساختاري بيمار است، گفت: با مشاهده‌ي آمارهاي مجلس ششم به اين نكته دست پيدا مي‌كنيم كه 80 درصد پيشنهادات ارايه شده در مجلس توسط عده‌اي خاص بوده و بقيه دخالتي نداشتند؛ از اين رو اين آمارها نشان مي‌دهد كه كارآمدي در مجالس گذشته و فعلي ناشي از عده‌اي قليل است و عموم نمايندگان مشاركت چنداني نداشته‌اند.

اين فعال دانشجويي ادامه داد: برخي آمارها نشان مي‌دهد كه فرآيندهاي تصميم‌گيري مجالس، فرآيندي علمي و واقعي را طي نمي‌كند و تنها فرآيند سياسي را طي مي‌كند؛ از اين رو با توجه به مسائلي از اين دست متوجه مي‌شويم كه يكي از اولويت‌هاي جدي مجلس هشتم اصلاحات ساختاري است؛ چرا كه وقتي در اين اصلاحات قانونگذاري بهينه شود به جاي بررسي قانون‌هاي خرد و جزء، قانون‌هاي اصلي كشور بررسي مي‌شود، حوزه‌ي نظارت مجلس افزايش پيدا مي‌كند و از فضاي طرح سوالات خارج و كارآمد مي‌شود.

وي با تاكيد بر ايجاد تلاش جدي در جهت اصلاح قانون‌هاي مادر كشور، گفت: 

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي تاكيد كرد: احزاب و ليست‌ها بهتر است با ارايه‌ي چند قانون اصلي كشور برنامه‌هاي خود را براي اصلاح و بازنگري آنها به گونه‌اي كه نمود آن در زندگي مردم ديده شود را ارايه دهند.

فيروزآبادي احياي قوانين اصلي كشور را از ديگر اولويت‌هاي مجلس هشتم عنوان و خاطرنشان كرد: به طورمثال تاكنون همتي براي استفاده از ظرفيت‌هاي اصل هشتم قانون اساسي تحت عنوان امر به معروف صورت نگرفته است؛ چرا كه در صورت قانون‌گذاري در رابطه با اين اصول، نظارت بر مسوولان و نظارت عمومي افزايش پيدا مي‌كند.

وي با بيان اينكه ارتقاي جايگاه مجلس در راس اموري كه مدنظر امام (ره) بوده از اولويت‌هاي ديگر مجلس شوراي اسلامي است، گفت: مجلس بايد فرموده‌ي امام (ره) مبني بر اينكه «مجلس در راس امور است» را محقق كند، چرا كه در حال حاضر مجلس در بسياري از موارد در راس امور قرار ندارد؛ به طور مثال در قانون بودجه تحقيق و تفحص، بعد نظارتي و . . . مجلس در وضعيت انفعالي است كه نشان مي‌دهد راس امور بودن محقق نشده است.

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي با بيان اينكه مجلس هفتم در قياس با مجالس گذشته و مجلس ششم مجلس بهتري است به اين نكته كه بهتري مجلس به معناي ايده‌آل و مطلوب بودن آن نيست، اشاره و خاطر نشان كرد: بخشي از ضعف‌هاي مجلس هفتم ناشي از ساختارهاي بيمار مجلس همچون كاهش بعد نظارتي است.

وي با تاكيد بر بعد نظارتي مجلس، گفت: در حال حاضر مجلس، ناظر موثر نيست و حوزه‌هاي نظارتي آن ضمانت اجرايي ندارد. به طور مثال در بحث استيضاح‌ها، رخ دادن وقايعي همچون بازپس‌گيري امضاي چند نماينده و به نتيجه نرسيدن آن نشان مي‌دهد كه فضا ناسالم است و يكي از ناكارآمدي‌هاي مجلس هفتم نظارت، است.

فيروزآبادي احاطه شدن مجلس در لابي‌هاي سياسي را يكي از بيماري‌هاي مجالس خواند و گفت: در حال حاضر در تصميم‌گيري‌ها محوريت فراكسيون‌ها به جاي كميسيون‌هاست.

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي با تاكيد بر ايجاد ساختار حزبي به معناي درست آن در كشور، اظهار كرد: رسانه‌ها و فضاهاي دانشجويي بايد از احزاب مطالبه كنند كه همراه با ارايه‌ي ليست‌هايشان وعده‌هاي اجرايي دهند چرا كه وعده‌ي يك نماينده حداكثر مي‌تواند وعده‌ي نظارتي باشد، اما اگر ائتلاف‌ها وعده‌ي انجام فعاليت‌هايي همچون طرح اصلاح ساختاري مجلس، هيات رييسه‌ي پيشنهادي، اصلاح قانون و . . . را در مجلس ارايه دهند آنگاه اين وعده‌ها ضمانت اجرايي و قابليت مطالبه دارد.

منبع : ايسنا