ضرورت پيگيري مسئله امام موسي صدر

دبير انجمن اسلامي دانشگاه تهران

دولت ليبي مسئله امام موسي صدر را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است و در اين شرايط از سفر معاون اول رئيس‌جمهور به اين كشور احساس بي‌تفاوتي نسبت به اين موضوع مي‌شود


حسين نقاشي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس امام موسي‌صدر را از مناديان اسلام رحماني و شخصيتي مبارز و نوانديش دانست كه حضورش در شرايط كنوني مي‌توانست رهگشاي بسياري از معضلات جامعه اسلامي باشد و افزود: دولتمردان از هر گرايش و جناحي بايد نسبت به وضعيت ايشان حساس باشند.
وي در ادامه حكومت ليبي را داراي چرخش‌هاي ناگهاني، ساختار غير مردمسالارانه و داراي ارتباطات عجيب و غريب با آمريكا دانست و گفت: دولت ليبي مسئله امام موسي صدر را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است و در اين شرايط از سفر معاون اول رئيس‌جمهور به اين كشور احساس بي‌تفاوتي نسبت به اين موضوع مي‌شود.
نقاشي در ادامه به قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق اشاره و تصريح كرد: متأسفانه در اجلاس تهران هيچ اشاره‌اي به اين قراردادها نشد.
وي به ارسال دو محموله سوخت هسته‌اي از روسيه به ايران اشاره كرد و افزود: رفتار سياسي روسيه قابل اعتماد نبوده است و شايد به نوعي روسيه با اين مسئله مي‌خواهد در بحث درياي خزر ايران را تحت فشار قرار دهد و يا دام جديدي از سوي ايالات متحده آمريكا براي فشار به ايران در راستاي تعليق غني‌سازي باشد بنابراين هشدار بايد به تمامي سياستمداران داده شود كه مصالح و منافع ملي را در نظر بگيرند و تماميت ارضي يك كشور مسئله بسيار مهمي است كه با بازي‌هاي اينچنيني نبايد به خطر بيفتد.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي سهم 20 درصدي ايران از درياي خزر را مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در دولت قبلي دانست و افزود: اين سهم بايد حفظ شود و اين مصوبات نبايد زير سؤال برود