نامه جمعي از طلاب عدالتخواه قم به مسئولين قضايي كشور

و اينك سناريوها تغيير مي كنند…/ در اعتراض به گوش سنگین قوه قضاییه در شنیدن فریادهای عدالتخواهان:

نامه طلاب قم در اعتراض به حکم جهانشاهی، شهبازی، برخورد با منتقدین و...
رهبري از "مبارزه بي امان" مي گويد و شما خود گویی امان مفسدينيد! او حكم سحرگاه را زمزمه مي كند و شما ظهرها را هم خواب هستيد! او از احقاق حق پابرهنه ها مي گويد و شما از امنيت سرمایه داران! او سرآغاز فهرست بلند مشكلات كشور را مساله عدالت مي داند و شما پرونده معترضين به بي عدالتي را در صدر نهاده ايد!

و اينك سناريوها تغيير مي كنند…
نامه جمعي از طلاب عدالتخواه به مسئولين قضايي كشور

به بهانه ي:

–          زنداني شدن روحاني عدالتخواه، حجت الاسلام جهانشاهي كه به زمين خواري هاي دولتي اعتراض كرده است

–          عدم احقاق حق جانباز 65% سيرجاني پس از 63 بار مراجعه به دادگاه ها و ادارات سيرجان و كرمان و بندر عباس كه توسط فرمانده نيروي انتظامي شهرشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته

–          احضار دسته جمعي دانشجويان عدالتخواه شيرازي به دادگاه كه به فساد اقتصادي اعتراض كرده اند

–          احضار عبدالله شهبازي به دادگاه به علت اعتراض به مافياي زمين خواري

–          برخورد با حاميان حجت الاسلام جهانشاهي در تهران و سيرجان و برخوردهاي مشابه ديگر در رويكرد جديد قوه قضائيه و دستگاه هاي مسئول

***   ***   ***

يكبار ديگر مفاسد اقتصادي و يك بار ديگر غارت حق الناس و بيت المال مسلمين و يك بار ديگر اهمال و تعلل و يك بار ديگر سستي قوه قضائيه.

اما اين بار زمين خواري نهادهاي دولتي و سازمان هاي امنيتي، اما اين بار محكوميت منتقدين، اين بار ضرب و شتم معترضين و اين بار هم كم توجهي مسئولين و اين بار هم بي عدالتي و اين بار هم…

 مسئولين محترم دستگاه قضايي!

هر بار اعتراض مي كرديم و فرياد مي كشيديم و از عدالت و محرومين و مستضعفين و مفاسد اقتصادي و دانه درشت ها و اعلام اسامي و تشهير و… مي گفتيم، وقعي نمي نهاديد و ما به راه خود مي رفتيم و شما و دم و دستگاهتان نيز به راه خود!

ما از راهها مي گفتيم و شما مسيرتان به بيراهه ها بود، ما از بايدهاي حكومت اسلامي مي گفتيم و شما پايبند نبايدها بوديد و البته ملالي هم نبود! هرچند گوشي بدهكار به كلامي نبود ولي مشتي نيز بر سر فريادها فرو نمي آمد.

اما گويا اينك سناريوها تغيير كرده و اتفاقات تازه رخ مي دهد! ديگر مفسدين اقتصادي تنها سرمايه داران شكم پرست و مرفهين بي درد نيستند و سازمان ها و نهادهاي دولتي و امنيتي نيز راه افتاده اند! ديگر فساد اقتصادي، اختلاس يا رشوه هاي يكي دو ميلياردي نيست بلكه خبر از زمين خواري هاي هزار و پانصد هكتاري و سه هزار هكتاري مي آيد!

ديگر چنين نيست كه طلاب مدرسه اي يا دانشجويان عدالتخواه و يا مردم انقلابي مطالبه عدالت كنند و بروند پي كارشان بلكه امروز ضرب و شتم در كار است و زندان در كار است و محكوميت.

امروز ديگر بايد از فرمانده نيروي انتظامي شهرتان كتك بخوري حتي اگر يك جانباز 65 درصد جنگ باشي كه با يك چشم نابينا و كپسول اكسيژني كه با خود حمل مي كني چنين مي پنداري خوني كه از رگ هزاران شهيد و مجروح ريخت چرا نتوانست جلوي برخي مسئولين كه بيت المال را هكتار هكتار غارت كردند، بگيرد؟

و بايد از سوي آنان كه بيت المال را مال البيت خويش ساخته اند از تو شكايت شود و محكوم به زندان شوي و هيچ كس حتي بيت رهبري هم نتواند مانع اجراي حكمت شود ولو اينكه يك طلبه ساده باشي كه فكر مي كني وظيفه ديني ات به تو اجازه سكوت و مشاهده دزدي از مال محرومين را نمي دهد، وفكر كني كه چرا نام جمهوري اسلامي نتوانست مسئولين قضائي را وادار كند كه جلوي مفسدين محكم بايستند و مسامحه نكنند؟

و بايد دستگاه قضايي احضار به دادگاهت كند ولو اينكه احساس مي كني كه اگر حرفي زدي و چيزي گفتي رهبري اين كار را از تو خواسته بود.

 آري! عدالت خواهي هزينه دارد و اينها اقل آن است! گويي در اين ديار تنها چيزي كه هزينه ندارد دزدي و غارتگري و كجروي است. الحمدلله دستگاه قضايي در تأمين امنيت رهروان اين طريق صد در صد موفق بوده است.

 حضرات مسئول در قوه قضائيه!

اين چه نمط است كه برگرفته ايد و بر كدام مبنا اين شيوه برگزيده ايد؟ چگونه وقتي كه عاجز از برقراري اصول عدالت هستيد شمشير بر آنان كه تمام سخنشان برخاسته از عمق آموزه هاي ناب ديني و الهي و مطالبات امام راحل و رهبر عزيز كشور است بر بسته ايد؟

رهبر كشور صريحاً مي گويد كه وقتي گزارش تخلف اقتصادي نهادهاي دولتي از دو استان كشور به ايشان مي رسد خواب از چشم ايشان ربوده مي شود، اما گويا شما وقتي چنين اتفاقاتي رخ مي دهد در كمين معترضين مي نشينيد!

رهبري از "مبارزه بي امان" مي گويد و شما از «امنیت اقتصادی»! گویی که خود امان مفسدينيد!

او حكم سحرگاه را زمزمه مي كند و شما ظهرها را هم خواب هستيد!

او از احقاق حق پابرهنه ها مي گويد و شما از امنيت سرمابه داران

او سرآغاز فهرست بلند مشكلات كشور را مساله عدالت مي داند و شما پرونده معترضين به بي عدالتي را در صدر نهاده ايد

باري!

او به راه خود مي رود

و شما نيز به راه خود

آب هم از آب تكان نمي خورد

***   ***   ***

آقايان قوه قضائيه!

ما چيز زيادي از شما نخواسته ايم، پرسيده ايم كه چرا قوه قضائيه نمي تواند بدون تاخير و توجيه و تعلل حق ضعفا و مستمندان را از ظالم بستاند و چرا قوه قضائيه همانطور كه با اقتدار و جديت، يك دزد ساده كه دستش به جايي بند نيست را محاكمه و محكوم مي كند، نمي تواند با سرعت و اقتدار مفسدين و مجرمين قدرتمند و دانه درشت را محاكمه كند و اين توانايي را به همه نشان دهد؟

همانطوري كه طلبه اي كه جرمش اين بوده كه بلندگوي مردم محروم منطقه شده و اعتراض آنان را بيان كرده به سرعت به زندان و جزاي نقدي محكوم مي كنيد به همان سرعت هم سزاي آن فرمانده نيروي انتظامي اي كه جانباز 65% جنگ را كتك كاري مي كند كف دستش بگذاريد و به همان سرعت هم زمين هاي غصبي را از نهادهاي امنيتي
و دولتي پس بگيريد و محاكمه شان كنيد!

همانطور كه بدون تاخير و تعلل دانشجوياني را كه به مفاسد اقتصادي موجود در شهرشان اعتراض مي كنند را احضار مي كنيد و به جاي پاسخگويي نسبت به عملكرد خودتان كه مكرر از آن گريخته ايد، از ايشان پاسخ خواهي مي كنيد همانطور هم متهمين به مفاسد كلان و غارتگران بيت المال را احضار كنيد و تيغ تيز دستگاه عدل اسلامي را بر دست مجرمين و متعديان به حقوق مردم فرود آوريد.

آقايان مسئول!

اينها مطالبات خيلي بزرگي نيست ولي بايد رك بگوييم كه سستي و تعلل شمايان در برآورده ساختن اينها از اعتماد مردم به جمهوري اسلامي كاسته است! آيا چنين مي پنداريد كه مردم بر اين باورند كه دستگاه عدليه جمهوري اسلامي هر كس را كه از بيت المال دزديد و غارت كرد في الفور محاكمه مي كند و حق الناس را از او پس مي گيرد ولو اينكه به بزرگترين باندها يا نهادها وصل باشد؟!

يا فكر مي كنيد وقتي اخبار مفاسد كلان به گوش مردم مي رسد در مورد دستگاه شما چطور قضاوت مي كنند و شما را طرف خودشان مي دانند يا طرف مفسدان؟!

شايد اگر چند بار در جلسات پاسخگويي حاضر مي شديد جواب اين سئوالات را خوب درك مي كرديد!

 ***

جمعي از طلاب مدرسه علميه معصوميه

 جمعي از طلاب مدرسه علميه صدوقي فاز 1

 جمعي از طلاب مدرسه علميه صدوقي فاز 3

 مجمع اسلام ناب قم

 جمعي از طلاب مدرسه علميه الهادي

 جمعي از طلاب و فضلاي مدرسه فيضيه

 كانون شاهد و ايثارگر دانشگاه مفيد

 جمعي از فارغ التحصيلان مدرسه علميه معصوميه

برخی اخبار مرتبط:

اعتراض طلاب فیضیه به فرافکنی قوه قضاییه

نامه سرگشاده دانشجویان و طلاب عدالتخواه سیرجان و کرمان

بخواب ای دوست، امن است و امان است!

 شاکی حجت الاسلام جهانشهای کیست و اتهام ایشان چیست؟

ای علمای اسلام! سکوت را بشکنید

دومین نامه سرگشاده عشایر سرخی به مسئولین نظام/مافياي زمين‌خوار فارس را مهار کنيد!

نامه سرگشاده دوم مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت خطاب به رئیس دادگستری کرمان

سلسله گزارشات تفصیلی از زمین خواری سیرجان و دستگیری و شکنجه عدالتخواهان(1)

برخي مسئولان با زمين‌خواران هم‌كاسه شده‌اند/هيچ كس جرئت ندارد با آنها در بيفتد

اعتراض نمايندگان به قوه قضائیه درباره عدم اجراي قانون تشهير

«مبارزه با فساد» ضعيف، «اطلاع رساني» ضعيفتر!

دیدار جمعی از طلاب قم با خانواده حجت الاسلام جهانشاهی

قوه قضائیه 40% خشکی های جهان را به بیت المال بازگرداند!!

رئیس دادگاه ویژه روحانیت در خصوص دستگیری حجت الاسلام جهانشاهی،طلبه سیرجانی توضیح دهد

احضار مجدد دانشجوی سیرجانی و قول پیگیری دادستانی کل کشور برای پرونده رمین خواری

احضار و بازداشت دانشجوی سیرجانی به جرم حمایت از حجت الاسلام جهانشاهی

در پرونده زمین خواری سیرجان با کدام متخلف و مفسدی برخورد کرده اید؟

و….!