رِأی شهرام جزایری باز هم به تعویق افتاد

داستان قوه قضاییه و آقا شهرام حالا حالا ها ادامه دارد:

این در حالی است که حميدرضا مهاجری سرپرست مجتمع قضایی ويژه امور اقتصادی دوم دیماه اعلام كرد "راي دادگاه تجديدنظر پرونده شهرام جزايري عرب" در چند روز آينده اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار «جهان»، شعبه 7۰‬ دادگاه تجديدنظر استان تهران هنوز رأی قطعی خود را درباره شهرام جزایری عرب صادر نکرده است.

این در حالی است که حميدرضا مهاجری سرپرست مجتمع قضایی ويژه امور اقتصادی دوم دیماه اعلام كرد "راي دادگاه تجديدنظر پرونده شهرام جزايري عرب" در چند روز آينده اعلام می‌شود.

گفتنی است رسيدگی به‌پرونده شهرام جزايري عرب در دادگاه تجديدنظر پس از آن آغاز شد كه اين متهم اقتصادی، به رای دادگاه بدوی اعتراض كرد.

الياس محمودی رييس سابق مجتمع قضايی ويژه امور اقتصادی هفتم اسفند ماه گذشته پس از فرار شهرام جزايری عرب، رای بدوی دادگاه رسيدگی‌كننده به اين پرونده را اعلام كرد.

براساس رای صادره، شهرام جزايري عرب درمجموع به ‪ ۱۴‬سال حبس تعزيری، ردمبلغ ‪ ۶۱‬ميليون و ‪ ۴۲۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دلار آمريكا مال نامشروع و پرداخت جريمه به ميزان دو برابر مال نامشروع و معادل ‪ ۱۲۲‬ميليون و ‪ ۸۶۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دلار آمريكا و ‪ ۱۰‬سال اقامت اجباری در شهرستان طبس محكوم شد.

در حكمی كه وحيد كربلايی آقاملكی قاضی شعبه  ۱۱۹۲‬مجتمع قضايی ويژه امور اقتصادی صادركرد، به‌جهت مجازات تكميلی به ‪ ۱۰‬سال اقامت اجباری در شهرستان طبس، ‪ ۱۰‬سال محروميت از اخذ تسهيلات بانكی و دولتی، ‪ ۱۰‬سال محروميت از فعاليت‌های بازرگانی و تجاری اعم از صادرات و واردات محكوم شده است.

جزايری، ‪ ۲۴‬آبان ماه سال ‪ ۱۳۸۰‬به اتهامات گوناگون و به عنوان مفسد اقتصادی بازداشت شد.

اين متهم اقتصادی يكم اسفند ماه سال گذشته كه در معيت مأمورين مراقب و به صورت تحت‌الحفظ جهت شناسايی اموال، در حال اعزام به‌محل استقرار كارشناسان منتخب دادگاه بود، متواری شد.
 
جزايری، پيشتر به‪۲۷‬سال حبس محكوم شده بود كه با اعتراض وی، ديوان عالی كشور، رای پرونده جزايری را نقض و برای رسيدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال كرد.

رسيدگی به‌پرونده وی درشعبه هم عرض ‪ ۱۱۹۲‬مجتمع قضايی ويژه امور اقتصادی از ‪ ۱۲‬دی ماه سال گذشته آغاز و پس از پنج جلسه رسيدگی پايان يافت.