انتقاد فعالان دانشجویی دانشگاه زابل از عملکرد استاندار و رییس دانشگاه

نامه سرگشاده فعالان دانشجویی دانشگاه زابل خطاب به رییس جمهور:

نامه فعالان دانشگاه زابل به رییس جمهورسعي دارند با فشار بر دانشجويان و صدور احكام انضباطي وحذف ترم هاي مكرر، جو خفقان و ترس را به وجود آورند و مانع از گفتن حقيقت هاي تلخ منطقه شوند. و از همه جالب تر اينكه اين احكام انضباطي براي برخي از دانشجويان ارزشي و عدالتخواه بوده است.


نامه سرگشاده فعالان دانشجویی دانشگاه زابل خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد در خصوص ضعف انتخاب مدیران منطقه،كه با توجه به نارضایتی عمومی و اعتراضات دانشجویی که ترتیب اثر داده نشده است و موجب وخیم شدن اوضاع منطقه گردیده است . 
 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر احمدی نژاد انشاالله متن این نامه بتواند شما و کابینه محترمتان را در پیشبرد اهداف و شعارهای دولت نهم یاری رساند و این جز عمل شما به وعده هایی که به دانشجویان و مردم دادید محقق نمی شود .
اوضاع این منطقه نابسامان را از گوش چه کسانی می شنوید؟که اقدامات خاصی را در این منطقه نمی بینیم؛ مگر نه اینکه ما دانشجویان طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مطالبه کردن، خواستن و داعیه داشتن در همه ی زمینه های اجتماعی، سیاسی و دانشگاهی و پیگیری این امور و بر طبق رسالتی که داریم باید مراتب اعتراض و نقد را به گوش مسئولین برسانیم و همه ما می دانیم که نقد،دشمنی نیست بلکه راهکاری است در جهت مدیریت بهتر که نتیجه آن داشتن کشوری است با همه ی معیارها و ارزشهای اسلامی .
پس بشنوید از زبان دانشجویانی که دلشان از مدیریت مسئولین به درد آمده و نمی خواهند پس از فارغ التحصیل شدن پا جای پای مسئولینی بگذارند  و تجربه ی مدیریت ناصحیح آنان را تکرار کنند .
این جا نه واژه دانشجو معنا دارد و نه واژه دانشگاه به معنای واقعی کلمه و هر روز بی اعتمادی دانشجویان از داد عدالت خواهی و خواستن و البته نرسیدن بیشتر می شود و نا امیدیشان از دولت نهم –دولت عدالت محور و مهرورز – …!!!
تعارض شدید در عملکرد برخی از مدیران با شعارهای دولت نهم وجود دارد که عرصه را بر ما تنگ کرده است و ما را مجبور ساخته تا از شخص رئیس جمهور محترم بخواهیم از وقوع بحران هایی که گریبانگير همه جامعه خواهد شد، هر چه زودتر با اتخاذ تدبیری صحیح جلو گيري گردد؛ پس از شروع دور دوم سفرهاي استاني و نزديك شدن سفر ريس جمهور محترم به استان سيستان و بلوچستان برخي سعي دارند با فشار بر دانشجويان جو خفقان و ترس را به وجود آورند و مانع از گفتن حقيقت هاي تلخ اين منطقه شوند.كه اين امر را با صدور احكام انضباطي وحذف ترم هاي مكرر دانشجويان مي خواهند عملي نمايند.كه همگان خوب مي دانند صدور اين احكام انضباطي بدون مستندات و فقط جهت ارعاب دانشجويان بوده است و از همه جالب تر اينكه اين احكام انضباطي كه حذف دو ترم تحصيلي اغلب جريمه آنهاست،براي برخي از دانشجويان ارزشي و عدالتخواه بوده است.
آقای دکتر احمدی نژاد!
آنچه انتظار می رفت از دولت نهم با توجه به شعارها و موضعگیری های حضرت عالی شاهد باشیم در این منطقه بطور ملموس احساس نشده است ، شایسته سالاری، تخصص و تعهدی که در انتخاب مدیران از شما انتظار می رفت را نیافتیم،که گویی دری است گرانبها که همه جا یافت نمی شود، حداقل در منطقه ی محروم خودمان !!!
چه خوب امیر و مولایمان علی همان که عدالتش شهره ی عام و خاص بود و هست همان جا که مالک را مورد خطاب قرار داد که:
کارگزاران دولتی را ازمیان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندانی پاکیزه و با تقوی، که در مسلمانی سابقه ی درخشانی دارند، انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی تر و آبرویشان محفوظ تر .
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
اکنون حدود هشتصد روز از روی کار آمدن دولت نهم می گذرد و ما در این منطقه همچنان شاهد فعالیت مدیرانی هستیم که در آنها به شدت ضعف شدید شاخصهای مدیریتی بخصوص مدیریت اسلامی دیده می شود. لذا در راستای کمک به شما و دولت محترمتان برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم با توجه به مستنداتی در خصوص موارد گفته شده و به خاطر رسالت خویش و احساس وظیفه ای که در قبال اینده ی نظام جمهوری اسلامی داریم و در جهت تداوم ارزشها و آرمانهای والای انقلاب اسلامی گام برداریم ،از شما خواهشمنديم ما را در اين راه ياري رسانيد.زيرا جنبش دانشجويي در اين منطقه از كشور بدليل فضاي خفقان و زور گويي شديد هميشه در سكوت بوده است.بدليل نبود رسانه و دور بودن از مركز هميشه دانشجويان در اينجا متحمل هزينه هايي شده اند.قطعاً حضور مديران توانمند و متعهد و متخصص مانع از اين مسائل مي شد.وجود چنين فضايي در دانشگاه پس از آن همه تاكيدات رهبر معظم انقلاب در خصوص روحيات جوانان،دانشجويان،آزادي بيان وانديشه مانع از عمل كرد مؤثر اين قشر در اجرا فرمايشات ايشان شده است. و ما منتظر هستيم كه پس از انتشار اين نامه و رسانه اي شدن اين مطلب مسئولين درسطح استان ومنطقه بدنبال آن باشند كه مطالب را كذب اعلام كرده و افراد را مخالفان با آقاياني كه نام مي بريم معرفي كنند.و در اقدامي فوري به جمع آوري طومار دست مي زنند.امروز ما خوب مي دانيم كه اگر در نماز جمعه و يا در محلي ديگر در حمايت از استاندار امضا جمع آوري مي شود يعني ايشان دچار مشكلي شده اند بدليل نا رضايتي ها و اعتراضات مردم كه هميشه اين اعتراضات به حق بوده است.ويا در دانشگاه زابل بعضي مدير گروه ها، اساتيد و افراد ساده، كه منفعت طلبي را پيشه كرده اند به جمع آوري امضا مي پردازند و در آخر اين امضا ها و تعدادي نامه در حمايت اين افراد به مسئولين با لا نشان ميدهند و اقدامت اعتراض آميز را حركت هاي مخالفان جلوه مي دهند.
وقتي اقاي دهمرده استاندار رئيس دانشگاه زابل بودند توانايي برخورد با بحران هاي امنيتي دانشگاه را نداشتند و امروز شما ايشان را استاندار استاني قرار مي دهيد كه مقوله ا

منيت مسئله اساسي اين استان است.و نا امني در اين استان يكي از دلايلش همين است و خيلي زود تر از اين ها منظر حل مشكل بوده ايم . قدرت و نفوذ ايشان تا حدي زياد شده است كه باند مافياي قدرت استاندار حكومتي متفاوت از معيار هاي حكومت اسلامي دارد.بطور مثال در شهرستان زابل پس از روي كار آمدن شوراي شهر جديد در طي چند ماه نتوانست شهردار انتخاب كند. زيرا بايد شهردار كسي مي بود مطيع استاندار و چون غير از اين بود در انتخاب شهردار فشار زيادي بر شوراي شهر آوردند.ويا رياست دانشگاه زابل،كه در اينجا به هيچ عنوان تعهد و تخصص مطرح نيست و شايسته سالاري آرزوي محال است،اينجا مطيع استاندار يعني آقاي دهمرده،بودن ملاك است.بطوري كه دانشجويان نام دانشگاه را دانشگاه دهمرده گمارده اند.اين گفته ها و حرف ها دال بر اين نيست كه ايشان هيچ توانمنديي ندارند.چرا ايشان شايد در مقوله عمراني كارهايي كرده باشند اما كار در يك حوزه آن هم همراه با بدهي بالاي استانداري به شركت هاي پيمان كاري كه خواسته ما نيست.و اين عادت بد در مسئولين دانشگاه زابل دارد نهادينه مي شود.شما انتظار داريد در راس امور اين چنين افرادي باشند بعد مشكلات فرهنگي و اقتصادي حل شود.مديري(رياست كنوني دانشگاه) كه در دانشگاه نتواند فرهنگ را تعريف كند،كار فرهنگي را تا زير صفر برساند و تمامي افتخاراتش را در ساختن چند ساختمان جمع كند و بگويد حيف نيست پول نظام جمهوري اسلامي بماند و…   رئيس دانشگاهي كه در جواب دانشجويان جواب سر بالا مي دهد ومشكلات را ضعف ملي و دولت مي داند براي چه در اين منسب است.  كه در جواب انتقاد دانشجو وقتي مي گويد وضعيت صنفي و آموزشي بايد اصلاح شود با خنده اي تمسخر آميز مي گويند نگو بايد،در جمهوري اسلامي كلمه بايد مساوي با به خاك سياه نشستن است(كلاس درس اكولوژي زيست 84)اين مديري كه نظام را در ذهن دانشجويان اين طور جلوه مي دهد ….   يا در پاسخ به وضعيت بد صنفي ايشان با ابراز هم دردي با دانشجو اين چنين اذعان كرده اند:غذايي كه شما مي خوريد،گوسفند هم نمي خورد ولي چاره اي نيست بودجه وزارت علومِ دولت آقاي احمدي نژاد كفاف همين غذاي گوسفندي را هم نمي كند.(كلاس اكولوژي زيست 84) اعتراض دانشجويان دختر دانشگاه به مشكلات و وضعيت خوابگاه ها با چنين راهكاري از سوي رياست دانشگاه دنبال شده است(كه دختر من در مشهد داراي آپارتمان شخصي است شما هم اگر ناراضي هستيد مي توانيد مانند دختر من عمل كنيد.آخر زابل چند تا آپارتمان دارد…؟داخل دانشگاه امنیت نيست حالا شهر براي دانشجو …!!!؟؟؟پس خدمات دولت چی؟؟؟تامین رفاه کجاست؟
ديگر ننويسيم و انشا ا… با حضور شما در منطقه مشكلات سامان يابد.چون مطلب طولاني نشود چيزي ديگر نگوييم جز همين مثال كه مشت نمونه خروار است.
آقاي رئيس جمهور مشكلات خيلي زياد است اين نمونه اي از مشكلات است .اگر بخواهيم بگوييم بايد از ابتكارات ديگري كه مشكلات زندگي مردم را صد چندان كرده است ده ها و يا صدها صفحه نامه نوشت.بنظر شما ما كه اين نامه را به شما مي نويسيم كار اشتباهي مي كنيم…؟؟!!!اما فردا روزي اين مسئولين با برخورد مي كنند و از ابزار كميته جهت تسويه حساب استفاده مي كنند.
مسئولين در جاهايي سخن از فاسد بودن دانشجويان زده اند و جهت به اثبات رساندن اين مطلب با عاملان فساد برخورد نمي كنند .اين ها همه نشانه هاي ظلمي است كه در   اينجا به دانشجو،جامعه و آينده اين كشور روا داشته مي شود.
جناب آقاي رئيس جمهور با شناختي كه ما از مسئولين داريم نگران آن هستيم كه با بهانه آوردن و اعمال تغيير درزمان سفر استاني حضرتعالي بدنبال آن باشند كه در زمان تعطيلي بين دو ترم دانشگاهي كه دانشجويان حضور ندارند انجام شود.
  از جنابعالی خواهشمندیم نگاهی منصفانه و تحول گرایانه ،سیاستی درست در خصوص گماردن مدیران و مسئولین این منطقه اعمال نمایید.
واین گونه به نظر می رسد که این نوع برخورد ضعیف درست در منطقه از آنجا ناشی می شود که شناخت دقیقی در مورد خصوصیات و موقعیت اين منطقه نداشته ونیازها را به خوبی بررسی وتحلیل وتجزیه نکرده است که یکی از نیازهای مهم آن حضور مدیرانی توانمند، دلسوز، انقلابی، متعهد و متخصص که دارای معیارها و ملاک های مدیران اسلامی باشند   یکی از آرزو های بزرگ همه ی ما و شما این ست که کشوری بسازیم با رعایت همه ی ملاک های اسلامی تا زمینه ی ظهور عدالتمند ترین عادل جهان و فریاد رس همه ی مستضعفان و مظلومان عالم را فراهم سازیم.