سخنراني دکتر سید صادق طباطبايي درباره امام صدر(رض)

نشست اتحاد ملي و انسجام اسلامي در پرتو سيره نظري و عملي امام موسي صدر(رض)

قرار بود اين نشست در هفته گذشته (سيزدهم دي ماه) برگزار شود که به دليل نامساعد بودن وضعيت هوا انجام نشد و به خواست خدا در هفته جاري در فرصتي بيشتر و با حضور علاقه‌مندان برگزار مي‌شود.

نشست اتحاد ملي و انسجام اسلامي در پرتو سيره نظري و عملي امام موسي صدر با حضور و سخنراني دکتر سيد صادق طباطبايي برگزار مي‌شود. دکتر صادق طباطبايي، خواهرزاده امام موسي صدر و فرزند آيت‌الله العظمي سلطاني طباطبايي، از علماي برجسته دوره معاصر است.

اين نشست، روز پنجشنبه (بيستم دي ماه) ساعت 9 در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، واقع در خيابان معلم، قم، طبقه چهارم، سالن همايش‌ها تشکيل مي‌شود.

نشست يادشده به اهتمام گروه فلسفه سياسي پژوهشکده علوم و انديشه سياسي برگزار مي‌شود.
هم‌اينک پروژه انديشه سياسي امام موسي صدر نيز با مديريت شريف لک‌زايي در پژوهشکده علوم و انديشه سياسي در حال انجام است.

قرار بود اين نشست در هفته گذشته (سيزدهم دي ماه) برگزار شود که به دليل نامساعد بودن وضعيت هوا انجام نشد و به خواست خدا در هفته جاري در فرصتي بيشتر و با حضور علاقه‌مندان برگزار مي‌شود.

ورود براي اساتيد، پژوهشگران، طلاب، دانشجويان و علاقه‌مندان سيره نظري و عملي امام موسي صدر بي‌مانع است.