رفتن به بالا

سخنراني دکتر سید صادق طباطبايي درباره امام صدر(رض)

قرار بود اين نشست در هفته گذشته (سيزدهم دي ماه) برگزار شود که به دليل نامساعد بودن وضعيت هوا انجام نشد و به خواست خدا در هفته جاري در فرصتي بيشتر و با حضور علاقه‌مندان برگزار مي‌شود.

نشست اتحاد ملي و انسجام اسلامي در پرتو سيره نظري و عملي امام موسي صدر با حضور و سخنراني دکتر سيد صادق طباطبايي برگزار مي‌شود. دکتر صادق طباطبايي، خواهرزاده امام موسي صدر و فرزند آيت‌الله العظمي سلطاني طباطبايي، از علماي برجسته دوره معاصر است.

اين نشست، روز پنجشنبه (بيستم دي ماه) ساعت 9 در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، واقع در خيابان معلم، قم، طبقه چهارم، سالن همايش‌ها تشکيل مي‌شود.

نشست يادشده به اهتمام گروه فلسفه سياسي پژوهشکده علوم و انديشه سياسي برگزار مي‌شود.
هم‌اينک پروژه انديشه سياسي امام موسي صدر نيز با مديريت شريف لک‌زايي در پژوهشکده علوم و انديشه سياسي در حال انجام است.

قرار بود اين نشست در هفته گذشته (سيزدهم دي ماه) برگزار شود که به دليل نامساعد بودن وضعيت هوا انجام نشد و به خواست خدا در هفته جاري در فرصتي بيشتر و با حضور علاقه‌مندان برگزار مي‌شود.

ورود براي اساتيد، پژوهشگران، طلاب، دانشجويان و علاقه‌مندان سيره نظري و عملي امام موسي صدر بي‌مانع است.