امسال حتی یک ريال براي ساماندهي كارتن‌خواب‌ها به بهزيستي پرداخت نشد

کارتن خوابها و در راه ماندگان چه سهمی از بیت المال دارند؟

سالانه حدود يك هزار نفر در قالب افراد بي‌سرپرست و مجهول‌الهويه‌ايي كه بوسيله نيروي انتظامي جمع‌آوري مي‌شوند، نيز وارد مراكز بهزيستي مي‌شوند كه چنانچه بهزيستي، شرايط ساماندهي اين تعداد را فراهم نكند، آن‌ها نيز به كارتن خواب تبديل مي‌شوند.

معاون توانبخشي بهزيستي استان تهران، تعداد كارتن خواب‌هاي ساماندهي شده توسط بهزيستي استان تهران در سال جاري را 228 نفر اعلام كرد و گفت:‌ در بحث ساماندهي كارتن خواب‌ها اعتباري براي سازمان پيش‌بيني نشده است و اعتبارات عادي اين سازمان نيز كفايت ساماندهي چنين تعدادي را نمي‌كند.

اميراني در گفت‌وگو با خبرنگار«اجتماعي» ايسنا، افزود: به جز 200 ميليون توماني كه در سال 83 بابت ساماندهي كارتن خواب‌ها كه به بهزيستي تهران كمك شده، تاكنون ريالي بابت اين امر به بهزيستي پرداخت نشده و ساماندهي اين افراد با استفاده از اعتبارات داخلي صورت گرفته است.

وي ادامه داد: پيش‌بيني مي‌شود، تا پايان سال جاري حدود 100 نفر به تعداد كارتن خواب‌هاي بهزيستي تهران اضافه شوند. همچنين 49 نفر از پذيرش شدگان سال جاري را بيماران رواني مزمن، 30 نفر را سالمندان و 87 نفر را معلولان تشكيل مي‌دهند.

معاون توانبخشي بهزيستي استان تهران تعداد كارتن خواب‌هاي ساماندهي شده در سال 84 را 206 نفر خواند و اظهار كرد: در سال 85 نيز 417 نفر و در سال جاري نيز تاكنون 228 نفر ساماندهي شده‌اند كه 98 درصد از اين جامعه هدف در مراكز غيردولتي سامان يافته‌اند.

سالانه حدود يك‌هزار نفر در قالب افراد بي‌سرپرست و مجهول‌الهويه‌ وارد مراكز بهزيستي مي‌شوند.

از ابتداي سال جاري تاكنون يارانه‌اي بابت ساماندهي كارتن خواب‌ها به مراكز غيردولتي بهزيستي پرداخت نشده است.

وي با بيان اين ‌كه به دليل نداشتن اعتبار از ابتداي سال جاري تاكنون يارانه‌اي بابت ساماندهي كارتن خواب‌ها به مراكز غيردولتي بهزيستي پرداخت نشده است، عنوان كرد: همچنين سالانه حدود يك هزار نفر در قالب افراد بي‌سرپرست و مجهول‌الهويه‌ايي كه بوسيله نيروي انتظامي جمع‌آوري مي‌شوند، نيز وارد مراكز بهزيستي مي‌شوند كه چنانچه بهزيستي، شرايط ساماندهي اين تعداد را فراهم نكند، آن‌ها نيز به كارتن خواب تبديل مي‌شوند.

وي افزود: بنابراين به آمارهاي اعلام شده در راستاي ساماندهي كارتن خواب‌ها بايد سالانه يك هزار نفر نيز اضافه كرد.

معاون توانبخشي بهزيستي استان تهران در رابطه با متوسط سرانه نگهداري هر كارتن خواب به ايسنا گفت: هزينه ساماندهي اين قشر معادل قيمت تمام شده ساماندهي مددجويان عادي بهزيستي است، چرا كه پس از ورود كارتن خواب‌ها به چرخه ساماندهي، ديگر از آن‌ها با نام كارتن خواب ياد نمي‌شود و جزئي از جامعه هدف بهزيستي مي‌شوند.

متوسط سرانه نگهداري هر مددجو در مراكز بهزيستي ماهانه بين 360 تا 400 هزار تومان است.

اميراني يادآور شد: متوسط سرانه نگهداري هر مددجو در مراكز بهزيستي ماهانه بين 360 تا 400 هزار تومان است كه شامل هزينه‌هايي چون خوراك، پرستاري، پشتيباني و غيره مي‌شود.

به گفته وي بهزيستي استان تهران در سال گذشته به ازاي هر كارتن خواب ماهانه 100 هزارتومان به مراكز تحت پوشش خود يارانه پرداخت كرده است كه اين رقم به جز خدمات جانبي است كه به اين قشر ارائه داده مي‌شود.

شهرداري پس از جمع‌آوري كارتن خواب‌ها آن‌ها را به صورت موقت و يا قرنطينه بين 20 تا 80 روز نگهداري مي‌كند.

معاون توانبخشي استان تهران خاطر نشان كرد: قسمت عمده ساماندهي كارتن خواب‌ها برعهده سازمان بهزيستي است، چرا كه شهرداري پس از جمع‌آوري، آن‌ها را به صورت موقت و يا قرنطينه بين 20 تا 80 روز نگهداري و پس از خروج از اين مرحله، وارد چرخه نگهداري در سازمان بهزيستي مي‌كند، پس كارتن خواب‌ها به صورت مادام‌العمر مهمان اين سازمان مي‌شوند.

اميراني با بيان اين ‌كه بهزيستي استان تهران آمادگي هماهنگي و همكاري با استانداري و اعضاي ستاد ساماندهي كارتن خواب‌ها را دارد، گفت:‌ حدود 30 نفر از كارتن خواب‌هايي كه در قرنطينه‌هاي استان تهران قرار دارند، مهاجران استان‌هاي ديگر هستند كه در شرف اعزام آن‌ها به استان‌هاي مربوطه‌شان هستيم.