در صورت ادامه روند کنوني دوشنبه اين هفته در مقابل وزارت علوم متحصن خواهيم شد

بيانيه تشکل دانشجويي آرمان پيرامون عملکرد مسؤلان دانشگاه در ايجاد محدوديتها و موانع در برابر تشکلها ي منتقد

ایجاد فضای بسته سیاسی و هزینه مند کردن فعالیت های دانشجویی سیاسی ، برخورد امنیتی و اطلاعاتی با منتقدین ، حکم تعلیق ترم برای دبیر سابق آرمان تنها به خاطر سؤال و انتقاد از عملکرد شخص آقای لاریجانی مسئول سابق صداوسیما و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ،صدور حکمی که مبنای قانونی ندارد تنها چند نمونه از تخلفات رییس دانشگاه صنعتی اصفهان محسوب می شود…

اشاره:ایجاد فضای بسته سیاسی و هزینه مند کردن فعالیت های دانشجویی سیاسی ، برخورد امنیتی و اطلاعاتی با منتقدین ، حکم تعلیق ترم برای دبیر سابق آرمان تنها به خاطر سؤال و انتقاد از عملکرد شخص آقای لاریجانی مسئول سابق صداوسیما و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ،صدور حکمی که مبنای قانونی ندارد تنها چند نمونه از تخلفات رییس دانشگاه صنعتی اصفهان محسوب می شود لازم به ذکر استتشکل آرمان  با شکایت فعالین بسیج دانشجویی دانشگاه در اقدامی عجولانه و غیرقانونی توسط شخص رییس دانشگاه به مدت 8 ماه از فعالیت در دانشگاه محروم می شود و با وجود تعاملات صورت گرفته توسط این تشکل با مسئولان وزارت علوم ،بدلیل عدم توجه مسئولان وزارت علوم به درخواست دانشجویان این تشکل ، و عدم اشنایی رییس دانشگاه (دکتر قربانی ) با فضای تشکلهای دانشجویی و گفتمان رهبری و منویات ایشان این مشکلات را ادامه دار می نماید لذا این تشکل در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان روز دوشنبه مقابل وزارت علوم متحصن خواهند شد.

بيانيه تشکل دانشجويي آرمان  پيرامون عملکرد مسؤلان دانشگاه  در ايجاد محدوديتها و موانع در برابر تشکلها ي منتقد

در صورت ادامه روند کنوني دوشنبه اين هفته در مقابل  وزارت علوم متحصن خواهيم شد.

در برهه کنوني که عموم مسئولان دانشگاه صنعتي و وزارت  علوم خود را عدالت خواه و انقلابي معرفي مي کنند ، وهر روز در اظهار نظرها و مصاحبه ها از استراتژي کلان فرهنگي و بازکردن فضاي سياسي و تحمل نقد دانشجويي  سخن مي گويند، شاهد هجمه ها و برخوردهاي حذفي با جريانات مختلف انقلابي و منتقد در سراسر کشور هستيم. وسعت اين تناقض در عملکرد رؤساي دانشگاه هاي منتصب به وزارت علوم، از دانشگاه تهران و احضار مسئول بسيج آن دانشگاه ، تا برخورد قضايي با دانشجويان عدالتخواه شيرازي،  صدور قرار بازداشت براي مديريت سايت  عدالتخانه  (دانشجوي دوره کارشناسي ارشد) و يا ممانعت از تأسيس تشکل عدالت خواه در دانشگاه بوعلي را شامل مي شود.

در اين ميان بر خورد رياست دانشگاه صنعتي اصفهان با تشکل آرمان واعضاي آن  نيز جاي بررسي هاي فراوان دارد. در طول يکسال گذشته و پس از ماجراي برگزاري تجمع شهرام جزايري،  مسئولان دانشگاه با غرض ورزي ها وکارشکني هاي مختلف دست به اخلال در امور آرمان مي زدند. ابطال اوليه انتخابات آرمان، بهانه تراشي هاي کودکانه در اعطاي مجوزها، نثارانواع بي تقوايي ها به اعضاي آرمان ، منافق خواندن آرمان و تشبيه آن به گروه هايي چون فرقان و صدور حکم غيرقانوني توقف فعاليت 8 ماهه آرمان، تنها گوشه اي از اقدامات  مسئولان دانشگاه براي تحقق! منويات مقام معظم رهبري در سياسي کردن فضاي دانشگاه ها بوده است.

نهایتاً مسئولان دانشگاه با دو مورد پرونده سازي و استفاده ابزاري از عضو هيئت علمي دانشکده عمران و حراست دانشگاه عليه– دبير سابق آرمان- در کميته انضباطي ،  حکم تعليق تحصيلي را به وي ارزاني داشتند. در مورد اول، در حاليکه شاکي به صورت مکتوب عدم شکايت خود از دبير سابق آرمان را به کميته انضباطي اعلام کرده بود ، کميته انضباطي دانشگاه به صورت غير قانوني رأي به تعليق دبير سابق آرمان داد. و پیگیری های ما تنها به معلق در آمدن آن حکم منجر شد، اما پس از چندي مجدداً با گزارش حراست دانشگاه از دبير سابق آرمان به جرم ايجاد اغتشاش در برنامه جشن هسته اي ! – سخنراني دکتر لاريجاني –  مجدداً کميته انضباطي دستور اجراي تعليق دبير سابق آرمان را صادر کرد. و این در حالی است که حراست دانشگاه، گزارش خود را در صدور این حکم بی تأثیر می داند. 

در طول اين چند ماه تشکل آرمان و اعضاي آن معتقد بودند که اعتراض ها و فريادهاي علني براي حقوق از دست رفته خود ، آرمان را از رسالت اصلي خويش که عدالت خواهی و تبیین مولفه های اسلام ناب است ، دور خواهد کرد و از سوي ديگر بدخواهان انگ هوچي گري و جنجال آفريني را به آرمان نسبت خواهند داد. از طرف دیگر تعامل ما با مسئولان دانشگاه به ما ثابت کرده بود، که طرح بحث این موضوعات در فضای دانشگاه نه تنها مشکلات را حل نمی کند، بلکه ما را وارد جنگ وگریز های بیهوده ، وقت سوز و طاقت فرسا با برکرسی پریدگان نا مدیرخواهد کرد. لذا در اين ايام سعی کردیم با مسئولان دانشگاه از سر تساهل وتسامح برخورد کنیم. اما با شدت گرفتن برخوردها ي مسئولان دانشگاه و خصوصاً آقای دکتر قرباني با آرمان و صدور دوباره  حکم تعليق براي دبير سابق آرمان به صورت کاملاً غيابي،[A1] ، باب جديدي در برخوردهاي امنيتي و بازدارنده ايشان با فضاي سياسي دانشگاه از يک طرف و به بازي گرفتن سرنوشت فعالان دانشجويي از طرف ديگر گشوده شد. که البته در اين مورد هم پيگيري هاي چند هفته اي اين تشکل با رياست دانشگاه در يادآوري بي قانوني هاي صورت گرفته و برخورد هاي بي بديل با فعالان دانشجويي در عرصه مديريت دانشگاه های سراسر کشور نيز نتوانست مشکل را حل کند.

اي کاش رياست دانشگاه به جاي برپایی نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی در مقابل مجلس شوراي اسلامي ،گرفتن عکس يادگاري با نمايندگان مجلس و اخذ مدال استاد بسيجي نمونه کشور، بار ديگر سخنان رهبر انقلاب در ديدار تشکل هاي دانشجويي را مطالعه کنند، تا اگر مرزهاي تنگ وتاريک محافظه کاري اجازه داد، مفهوم "آرمان گرايي" و "لحن طلب کارانه" دانشجو را از منظر رهبري دريابند و چماق ديگري براي سرکوبي منتقدان خود بيابند.آيا اين برخوردها ، ريشه در مخالفت آقايان با ديد] ]>