فلسطين قرباني سكوت و سردرگمي جهان اسلا‌م

وزارت جنگ رژيم صهيونيستي: غزه را به آتش مي‌كشيم!

ادامه جنایات در غزهاين درحالي است با شهادت 60 نفر طي روزهاي اخير اين منطقه به كوره ‌آدم‌سوزي واقعي تبديل شده و جامعه ‌جهاني به اين جنايات صهيونيست‌ها بي‌توجه مانده و سكوت اختيار كرده است.

    
 با استمرار سكوت شرم‌آور جهانيان بويژه كشورهاي اسلا‌مي در برابر جنايات صهيونيست ها كه تا كنون بيش از صد فلسطيني را شهيد و دهها تن ديگر را مجروح كرده اند، ملت فلسطين با برپايي تظاهرات هاي گسترده در قبال تهديد آشكار سران رژيم صهيونيستي كه  اعلا‌م كرده اند غزه را به كوره هاي آدم سوزي مبدل مي كنيم ،ضمن هشدار به پاسخگويي تاريخ به سكوت اعراب در برابر صهيونيست ها ، تاكيد كردند كه هرگز اشغالگران قدس را به رسميت نخواهند شناخت حتي اگر خود و فرزندانشان در اين راه به كام مرگ روند . ‌ 
به گزارش خبرگزاري ها ،ماتان ويلناي، معاون وزير دفاع رژيم صهيونيستي، اعلا‌م كرد:  نوار غزه را به كوره‌اي بزرگ براي ساكنان اين منطقه تبديل مي‌كنيم. ايهود باراك، وزير دفاع رژيم صهيونيستي، نيز با تاكيد بر ضروري دانستن تهاجم گسترده به نوار غزه جنبش حماس را مسئول بحران اخير اين منطقه دانست. در اين ارتباط "خليل الحيهِ"، يكي از فرماندهان حماس، حكومت خودگردان را متهم كرد با اقدامات خود بر بمباران‌هاي اخير اشغالگران سرپوش مي‌گذارند وآن را كمرنگ جلوه مي‌دهند. اين درحالي است با شهادت 60 نفر طي روزهاي اخير اين منطقه به كوره ‌آدم‌سوزي واقعي تبديل شده و جامعه ‌جهاني به اين جنايات صهيونيست‌ها بي‌توجه مانده و سكوت اختيار كرده است. ‌ 
اين در حالي است كه به رغم سكوت جهانيان ، صدها هزار فلسطيني در اعتراض به جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي در نوار غزه و سكوت مرگبار مجامع جهاني دست به راهپيمايي زدند و فرياد بر آوردند: هرگز اسرائيل را به رسميت نخواهند شناخت.     صدها هزار فلسطيني در خيابان‌هاي مختلف نوار غزه با حمل پرچم‌هاي سبز رنگ جنبش مقاومت اسلا‌مي فلسطين حماس دست به تظاهرات زدند و تاكيد كردند: تسليم دشمن صهيونيستي كه با حمايت و پوشش آمريكا و در سايه سكوت كشورهاي عربي دست به اين جنايت مي‌زند، نخواهند شد. ‌ 
اين تظاهرات كه به درخواست جنبش مقاومت حماس صورت گرفته بود، دهها كودك فلسطني در خيابانهاي اردوگاه "جباليا" كه كفن‌هاي آغشته به خون را به تن داشتند پلا‌كاردهاي كوچكي با خود حمل مي‌كردند كه بر روي آن نوشته بود "ما را با موشك‌هاي آمريكايي مي‌كشند" و "براي چه و به چه گناهي كودكان ما را مي‌كشند." ‌ 
در همين حال نخست وزير دولت منتخب فلسطين با اشاره به جنايت‌هاي رژيم سه روزه گذشته رژيم صهيونيستي در نوار غزه اظهار داشت: رژيم صهيونيستي جنگ بيرحمانه‌اي را عليه ساكنان نوار غزه به راه انداخته است و اين جنايت با حمايت و پشتيباني آمريكا و سكوت مرگبار سران عرب صورت مي‌گيرد. ‌  وي افزود: آنچه كه در نوار غزه رخ مي‌دهد يك جنگ جنون‌آميز است كه اسراييل آن را عليه ساكنان اين منطقه به راه انداخته است و اين جنايت با حمايت و پشتيباني آمريكا و سكوت مرگبار سران عرب صورت مي‌گيرد. هنيه از تمامي سران و امت‌هاي عربي و اسلا‌مي خواست تا براي پايان بخشيدن به جنايات رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين وارد عمل شوند. اين رد حالي است كه شمار شهداي فلسطيني حملا‌ت وحشيانه نظاميان صهيونيست به نوار غزه به دستكم بيست وشش نفر رسيد. در حملا‌ت هوايي ارتش اسرائيل به جباليا در شمال نوار غزه و التفاح در غزه دستكم 40فلسطيني شهيد و 90 نفر زخمي شدند. دستكم پنج تن از اعضاي حماس و جهاد اسلا‌مي و هفت غير نظامي از جمله چهار كودك و يك دختر جوان هفده ساله در اين حملا‌ت كشته شده اند. دو تن از كودكان به نامهاي ژاكلين ابوشبك دوازده ساله، و برادرش اياذ ، يازده ساله هنگام خواب بر اثر اصابت موشك به خانه شان جان باخته اند. 
 
سیاست روز