رفتن به بالا

مسئولان قوه قضاییه نخوانند!

مسئولان قوه قضاییه نخوانند!در حالی که مسئولان قوه قضاییه با خیال راحت سرگرم خوش گذرانی های خود هستند و هنوز با گذشت 6 سال از فرمان رهبری مبنی بر مبارزه قاطع با مفاسد افتصادی مسئولان این قوه این مسئله را جدی نگرفته اند ، عملکرد این قوه در این سال هایی که گذشت به هیچ عنوان قابل قبول نیست….

در حالی که مسئولان قوه قضاییه با خیال راحت سرگرم خوش گذرانی های خود هستند و هنوز با گذشت 6 سال از فرمان رهبری مبنی بر مبارزه قاطع با مفاسد افتصادی مسئولان این قوه این مسئله را جدی نگرفته اند ، عملکرد این قوه در این سال هایی که گذشت به هیچ عنوان قابل قبول نیست….

باشد که مسئولان قوه قضاییه با درک شرایط زمانی کنونی و حساسیت مبارزه با مفاسد اقتصادی گام بلند و سریعی برای مبارزه قهر آمیز با مجرمین و مفسدین اقتصادی آغاز کنند. مطلب زیر بسیار قابل توجه می نماید دو کشوری که در ظاهر- در جنگ سرد کنونی – دشمن هم به شمار می روند  شدت دادن مبارزه با فساد مال را توصیه می کنند باشد که مسئولان قوه قضاییه درس بگیرند.انشاالله.

آمريكا اعلام كرد كه روسيه بايد مبارزه با مفاسد مالي را تشديد کند.

به گزارش ايسنا، در گزارش وزارت امور خارجه آمريکا آمده است که به اعتقاد دولت جرج بوش ـ رييس جمهور آمريكا ـ روسيه بايد توان ساختارهاي انتظامي خود را براي مبارزه با مفاسد مالي و پولشويي تحکيم بخشد.

در اين گزارش اشاره شده است كه روسيه بايد کنترل فدرال بر شركت‌هاي کاذب را تشديد بخشيده و با دقت بيشتري بر بانک‌هايي که فعاليت غير معمول دارند، نظارت کند.

در گوشه ديگري از اين گزارش آمده است: براي آنکه مفاسد مالي و کمبودها در زمينه‌هاي تجاري تلاش‌هاي روسيه را براي ايجاد يک سيستم فعال براي مبارزه با پولشويي و تروريسم تخريب نکند، روسيه بايد تدابير رسمي را براي مبارزه با مفاسد مالي و همچنين گسترش شفافيت در اين بخش اتخاذ کند.