آزادي مدير ارشد بانكي با تخلف هزاران ميليارد توماني با قرار وثيقه!

دست گل تازه قوه قضاییه.. آيا ماجراي فرار شهرام جزايري ها تكرار مي شود؟

در حالي كه عليرغم قول مسوولا‌ن هنوز سرنوشت دادگاه مقصران فرار شهرام جزايري در هاله ابهام قرار دارد، يك مدير ارشد بانكي با فساد هزاران ميليارد توماني که با تلا‌ش ويژه پليس آگاهي ناجا بازداشت و تحويل دستگاه قضايي شده بود، با قرار وثيقه آزاد شده است. شنيده شده وی توانسته است از كشور فرار كند.

در حالي كه علي رغم قول مسوولا‌ن، هنوز سرنوشت دادگاه عاملا‌ن يا مقصران فرار شهرام جزايري از زندان در هاله ابهام قرار دارد، يك مدير ارشد بانكي كه با فساد هزاران ميليارد توماني با تلا‌ش ويژه پليس آگاهي ناجا بازداشت و تحويل دستگاه قضايي شده بود، با قرار وثيقه بيش از يك ميليارد توماني آزاد شده است. شنيده شده است اين متهم در روزهاي اخير با استفاده از دوستان ذي نفوذ خود توانسته است از كشور خارج و فرار كند.
 انتظار مي رود مسوولا‌ن محترم دستگاه قضايي هر چه زودتر نسبت به اين خبر شفاف سازي كنند و در صورت صحت آن، مقصران را معرفي نمايند. به هر صورت آزادي چنين متهمان بانفوذي با اين سطح از فساد اقتصادي با قرار وثيقه منطقي به نظر نمي رسد و هر لحظه احتمال فرار ايشان وجود خواهد داشت.
در همين خصوص رييس پليس آگاهي ناجا گفت: مدير ارشد يك بانك به اتهام دريافت بيش از يك ميليارد تومان رشوه و ارائه هزاران ميليارد تومان تسهيلا‌ت غيرقانوني تحت تعقيب مأموران پليس آگاهي دستگير شد اما با قرار وثيقه بيش از يك ميليارد تومان آزاد شد.
به گزارش فارس،‌ سردار علي‌اصغر جعفري ديروز در جمع خبرنگاران افزود: مقدمات اجراي اين طرح از اوايل بهمن ماه انجام شد كه از روز چهارم اسفند اين طرح در كل كشور عملياتي شده و طي 5 روز اول اجراي آن هزار و هشتاد نفر از سارقان حرفه‌اي و مالخرها دستگير شدند. ‌  وي گفت: طي اين عمليات 327 خودرو، 264 موتورسيكلت، 394سرقت منزل، 299سرقت مغازه و 264مورد ساير سرقت‌ها كشف شد.
 ‌  وي با بيان اينكه اجراي اين طرح تا پايان سال ادامه خواهد داشت گفت: اين طرح به صورت پلكاني شدت مي‌يابد و هدف از اجراي آن نيز دستگيري تمام سارقان حرفه‌اي و فعال و تحويل آنها به زندان است. ‌ 
رئيس پليس آگاهي ناجا گفت: از قوه قضائيه درخواست مي‌كنيم تا در چارچوب قانون افراد دستگير شده در اين طرح را تا بعد از ايام عيد در زندان نگه دارد و از ارائه مرخصي به سارقان حرفه‌اي نيز اجتناب كند. ‌ 
سردار جعفري با بيان اينكه طرح مربوط به برخورد با قاچاقچيان مواد محترقه از ابتداي دي ماه در كشور اجرايي شد، گفت: طي دو ماهه دي و بهمن ماه 5/ 7 ميليون مواد محترقه خارجي هنگام ورود به كشور در مرزهاي غرب و جنوب كشف شده است و ميزان مواد محترقه كشف شده از قاچاقچيان نسبت به سال گذشته 123 درصد افزايش يافته است. ‌ 
وي ادامه داد: در زمينه پخش مواد محترقه افزايش واردات نداشتيم ولي با افزايش كشف مواجه بوده‌ايم به طوريكه از اول تا 10 اسفند ماه دو ميليون و 370 هزار انواع مواد محترقه توسط پليس آگاهي كشف شد. ‌ 
رئيس پليس آگاهي ناجا با اشاره به اينكه طرح برخورد با طايفه فيوج از سوي پليس آگاهي اجرا شده است گفت: قبل از اجراي اين طرح روزانه 4 تا 5 مورد سرقت تحت پوشش مامور در شهرهاي تهران، اصفهان و كرج اتفاق مي‌افتاد اما با دستگيري اين مجرمان اين جرم روزانه به يك مورد كاهش يافته است. ‌ 
وي در ادامه به برخورد پليس آگاهي با مدير ارشد يك بانك اشاره كرد و گفت: در اين پرونده كه جزو حرفه‌اي‌ترين پرونده‌هاي پليس آگاهي است، مدير ارشد يك بانك به اتهام دريافت بيش از يك ميليارد تومان رشوه و ارائه هزاران ميليارد تومان تسهيلا‌ت غير قانوني تحت تعقيب ماموران پليس آگاهي قرار گرفته و دستگير شد. ‌  وي ادامه داد: اين فرد پس از دستگيري با قرار وثيقه بيش از يك ميليارد تومان آزاد شده است.

سیاست روز