بیانیه اول دانشجویان عدالتخواه متحصن در وزارت علوم

تحصن در روز دوم/ تحصن دانشجویان عدالتخواه تا پاسخگو شدن وزیر علوم ادامه خواهد داشت:

انشجوی مطلوب مدنظر رهبری دانشجوی بیدار مطالبه گر ضد ظلم است نه دانشجوی بی تفاوت خنثی و این شاخص را در رفتارهای و رفتارسازی های مسوولان وزارت علوم و عملکرد روسای دانشگاهها باید سنجید که به نظر ما نتایج نامطلوبی به دست می آید. پیش گرفتن رویه فعلی در وزارت علوم نتیجه ای جز هدر رفتن ظرفیتهای مردمی ایجاد شده در فضای سوم تیر به همراه نخواهد داشت.


جنبش عدالتخواه دانشجویی که طبق بیانیه ها و اطلاعیه های قبلی خود از دیروز، تحصن خود در مقابل وزارت علوم را آغاز نموده است همچنان بر اهداف و مطالبات تحصن از جمله اعتراض به فضای بسته سیاسی در دانشگاهها و برخورد با منتقدین دانشجویی ، دخالت دستگاههای امنیتی در پرونده های دانشجویی و نیز توضیح علت انتخاب برخی روسای دانشگاهها تاکید داشته و این تحصن را تا زمان حضور وزیر علوم در جمع متحصنین ادامه خواهد داد.
این تحصن هشداری است به مسئولین وزارت علوم که بستن فضای مطالبه عدالت و انتقاد در دانشگاهها، که یادآور تکرار فضای بسته گذشته است، می رود که منجر به رخداد  دوم خردادی دیگری بشود و از این بالاتر از دست دادن فرصتهای متعددی است که حضور به موقع دانشجویان مسلمان می تواند برای انقلاب اسلامی ایجاد نماید که عرصه مطالبه عدالت از مسوولان بنا بر تاکید مقام معظم رهبری یکی از آن عرصه هاست. پیش گرفتن رویه فعلی در وزارت علوم نتیجه ای جز هدر رفتن ظرفیتهای مردمی ایجاد شده در فضای سوم تیر به همراه نخواهد داشت.
دانشجوی مطلوب مدنظر رهبری دانشجوی بیدار مطالبه گر ضد ظلم است نه دانشجوی بی تفاوت خنثی و این شاخص را در رفتارهای و رفتارسازی های مسوولان وزارت علوم و عملکرد روسای دانشگاهها باید سنجید که به نظر ما نتایج نامطلوبی به دست می آید.
بدینوسیله اعلام می داریم که عدم برگزاری مشترک جلسه میان نمایندگان متحصنین با وزیر علوم، نشانه بی اعتمادی ایشان به بدنه دانشجویان انقلابی دانشگاههاست که شایسته دولت نهم نیست.
این دانشجویان همچنان اعلام می دارند که پس از پایان این تحصن، در اعتراض به سکوت ذلت بار کشورهای اسلامی و عربی در مقابل نسل کشی مسلمانان مظلوم و بی دفاع فلسطین در مقابل یکی از سفارت خانه های این کشورها تجمع اعتراض آمیز برگزار خواهند کرد.   والسلام علی من اتبع الهدی
دانشجویان عدالتخواه متحصن در وزارت علوم