تحصن در وزارت علوم تا پاسخگويي وزير ادامه خواهد داشت

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي در گفتگو با فارس:

وی با بيان اينكه در حال حاضر در طبقه 16 وزارت علوم و در مقابل دفتر وزير متحصن هستيم، اظهار داشت: قرار بود وزير علوم در جلسه‌اي به سئوالات دانشجويان پاسخ بدهد اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است و ما تحصن خود را تا زمان پاسخگويي وزير ادامه خواهيم داد. ..

مرتضي فيروزآبادي دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي در گفتگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه در حال حاضر در طبقه 16 وزارت علوم و در مقابل دفتر وزير متحصن هستيم، اظهار داشت: قرار بود وزير علوم در جلسه‌اي به سئوالات دانشجويان پاسخ بدهد اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است و ما تحصن خود را تا زمان پاسخگويي وزير ادامه خواهيم داد.
وي با بيان اينكه برنامه ما از ساعت 10 صبح آغاز شد، افزود: با توجه به عدم پاسخگويي، ما وارد ساختمان وزارت علوم شديم و تاكنون چند مرحله درگيري و كتك‌كاري به وجود آمده است.
فيروزآبادي با بيان اينكه خطوط تلفن همراه در طبقه 16 وزارت علوم كور شده‌است، اضافه كرد: در حال حاضر دانشجويان حاضر در تحصن كه حدود 70 نفر هستند امكان تماس تلفني با بيرون را ندارند و وسايل چند نفر از خبرنگاران هم از آنها گرفته شده است.

منبع: فارس