گفتگوی دانشجویان متحصن با رییس جمهور و هاشمی ثمره/ عذر خواهی از دانشجویان و قول پیگیری مطالبات مطرح شده

پایان تحصن دانشجویان عدالتخواه:

به حاشیه راندن اسلام آمریکایی و جلوگیری از تبدیل شدن دانشگاهها به پایگاه انجمن حجتیه، ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاهها،اخراج و یا توبیخ علنی روسای دانشگاههای متخلف از جمله صنعتی اصفهان و بوعلی، حل مسئله برخورد غیر قانونی با تشکل آرمان و نیز تعلیق غیرقانونی وطن فدا(دبیر سابق آرمان)، و برخورد با عوامل تخلفات گسترده در وزارت علوم در روزهای گذشته از جمله وزیر علوم، از مطالبات مطرح شده در این جلسه بود.

تحصن دو روزه دانشجویان عضو جنبش عدالتخواهی که از صبح روز دوشنبه در مقابل ساختمان وزارت علوم و در اعتراض به ایجاد محدودیت و برخورد با تشکل ها و دانشجویان عدالتخواه آغاز شده بود، سرانجام شب گذشته ضمن دیدار با رئیس جمهور احمدی نژاد و هاشمی ثمره مشاور ارشد وی و قول مساعدت ایشان برای رسیدگی به درخواست دانشجویان عدالتخواه به پایان رسید.

در تجمع مذکور دانشجویان ضمن محکوم نمودن فضای بسته موجود در دانشگاه ها و برنتافتن فعالیت های سیاسی و مطالبه گری دانشجویان، نسبت به بازگشت به فضای ایجاد شده پس از هشت سال سکوت و توجیه در دوران سازندگی هشدار دادند. برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان و از جمله برخورد فیزیکی با دانشجویان دختر و بازرسی کارکنان مرد از وسایل شخصی خواهران دانشجو، تماس دانشگاه صنعتی اصفهان با خانواده خواهران متحصن و تهدید ایشان به اخراج از دانشگاه، از جمله موارد مطرح شده در این تجمع بود.

همچنین دانشجویان با مخاطب قرار دادن رییس جمهور که پیش از این عنوان کرده بود انتقاداتتان را فریاد بزنید و به گوش من برسانید، به این واقعیت اشاره کردند که بارها در پشت در دفتر وزیر فریاد زدند اما گویا صدای دانشجویان به او نرسیده است.

تجمع دانشجویان با قولی که از سوی کارکنان دفتر ریاست جمهوری مبنی بر برگزاری جلسه ای پس از نماز مغرب و عشا میان نمایندگان متحصنین و وزیر علوم داده شد، به طور موقت پایان یافت و دانشجویان در یکی از ساختمان های وابسته به دفتر ریاست جمهوری به انتظار نشستند. هرچند در ابتدا قرار بود این جلسه با وزیر علوم تشکیل شود، اما به دلایلی که برای دانشجویان بازگو نشد(!) هاشمی ثمره به گفتگو با دانشجویان و شنیدن اعتراضات ایشان پرداخت. به این ترتیب جلسه پنج تن از نمایندگان متحصنین در حدود ساعت 20 با هاشمی ثمره مشاور ارشد رییس جمهور آغاز شد.

در این جلسه که در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد، هاشمی ثمره پس از شنیدن مطالبات دانشجویان از وزارت علوم و تخلفات برخی روسای دانشگاه ها و نیز برخوردهای غیر اخلاقی و زننده وزارت علوم با دانشجویان در طول تحصن، ضمن عذرخواهی از دانشجویان بواسطه برخوردها و توهین های صورت گرفته، قول پیگیری کلیه مطالبات دانشجویان را داد.

ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه ها و تحمل و استقبال از انتقادها و مطالبات دانشجویی، مشخص نمودن شاخص های سیاسی و فرهنگی موثر در انتخاب روسای دانشگاه ها، اخراج یا توبیخ علنی روسای دانشگاه های متخلف از جمله روسای دانشگاه های صنعتی اصفهان و بوعلی سینای همدان، حل مسئله برخورد غیر قانونی با تشکل آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان و نیز تعلیق غیر قانونی "حمزه وطن فدا"(دبیر سابق تشکل آرمان)، و برخورد با عوامل تخلفات گسترده صورت گرفته در وزارت علوم در روزهای گذشته از جمله شخص وزیر علوم، از مطالبات مطرح شده از سوی دانشجویان در این جلسه بود.

در این گفتگوها، التزام و اعتقاد وزیر علوم و سایر مسئولین این وزارتخانه به پاسخگویی به دانشجویان، به طور مبسوط به بحث گذاشته شد و دانشجویان مشاهدات و انتقادات خود را بطور مفصل کردند.

پس از برگزاری این جلسه، دانشجویان گفتگوی کوتاهی نیز با رئیس جمهور احمدی نژاد داشتند و در آن ضمن بیان فرایند طی شده در تعامل با وزارت علوم، برخی تخلفات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه را به رییس جمهور تذکر دادند. دکتر احمدی نژاد نیز قول پیگیری و حل مسائل مطرح شده را به دانشجو داده است. وی تاکید کرد که چنانچه مسائل مذکور را به جای طی فرایند سلسله مراتبی، زودتر به او انتقال داده بودند تاکنون حل شده بود.

همچنین در این گفتگوها، رییس جمهور و مشاور ارشد وی ضمن پذیرش کامل انتقادات دانشجویان و قول پیگیری مسائل، بر استفاده دانشجویان از روش های انتقادی مهربانانه دیگر تاکید نمودند که دانشجویان نیز فرایند طولانی پیگیری های صورت گرفته در تعامل با وزارت علوم را مطرح نمودند.

برگزاری جلسات و گفتگوهای متعدد با معاون وزیر و نیز برخی روسای متخلف دانشگاه ها و تلاش در جهت حل مسائل پیش آمده در درون دانشگاه ها، بیان صریح انتقادات موجود نسبت به وزارت علوم در جلسات سالیانه وی با تشکل ها (در ماه های رمضان دو سال گذشته)، انتقال دیدگاه ها و انتقادات به مسئولین نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، ارسال نامه غیر سرگشاده به ریاست جمهوری و بیان کامل نگرانی های موجود از انسداد فضای سیاسی در دانشگاه ها (در حدود یک ماه پیش که هنوز نیز پاسخی دریافت نشده)، از جمله راه کارهایی بوده که در هشت ماه گذشته از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی برای حل مسائل و چالش های موجود بکار رفته است.