آزادی متهم ردیف اول مفاسد اقتصادی با کفالت یک مفسد دیگر!

آیا قوه قضاییه با آفتابه دزدها هم اینچنین تسامح و تساهل می کند؟!

سلطان شکر بدون پرداخت وثیقه و با کفالت یک مفسد اقتصادی دیگر که در جریان بزرگترین اختلاس تاریخ بانکهای ایران به حبس ابد و سپس با تخفیف به 15 سال حبس محکوم شده بود، آزاد شده است…

    در حالیکه خبر آزادی متهم ردیف اول مفاسد اقتصادی مشتمل بر جرایمی مانند تشکیل شبکه گسترده کلاهبرداری، جعل اسناد، فروش مال غیر و… چندی پیش در برخی رسانه ها منتشر شده بود، خبرنگار رجانیوز گزارش داد آزادی این مجرم بدون پرداخت وثیقه و با کفالت یک مفسد اقتصادی دیگر بوده است.

 بنا بر این گزارش، "محمدرضا.ی" معروف به سلطان شکر بدون پرداخت وثیقه و با کفالت یک مفسد اقتصادی دیگر که در جریان بزرگترین اختلاس تاریخ بانکهای ایران به حبس ابد و سپس با تخفیف به 15 سال حبس محکوم شده بود، آزاد شده است.

 همچنین متهم ردیف دوم این پرونده نیز با کفالت یک نماینده مجلس آزاد شده است.

 گفتنی است از آنجا که متهم ردیف اول این پرونده از رؤسای هیأت مدیره و عمده مالکِ چهار کارخانه مهم قند و شکر کشور بود، رسانه ها عنوان"سلطان شکر" را به وی داده و پرونده، معروف به "پروندۀ سلطان شکر" شد که این مسأله بارها توسّط این متهم و وکلایش مورد اعتراض واقع شد.

 با این حال، بخشهایی از این پرونده پس از حدود 2 سال مُعّد صدور رأی شد و دادرس پس از یکماه مداقّه در هزاران صفحۀ این پرونده، رأی صادر کرد و در نتیجه آن، متهم ردیف اول بواسطۀ جرایم ارتکابی به تحمل 27 سال حبس و بالغ بر 73 میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.