«وعده های بزرگ ملاک نیست»

تلاشی عدالتخواهانه برای معرفی ملاکهای یک نماینده مطلوب

چپ و راست دو روی یک سکه!در این برنامه پلاکارتهایی در دست داشتند که جملاتی ار قبیل : «اعلام خطر:وعده های عمرانی بی پایه از سوی کاندیداها برای کسب رای مردم»،«وعده های بزرگ ملاک نیست»،«مجلس زورخانه نیست» و«در تبلیغات حرف های واقعی بزنید» و …

امروز جمعه از سوی کانون عدالتخواهی قسط دانشگاه صنعتی شاهرود تجمعی در پایان نماز جمعه برگزار شد.افراد شرکت کننده در این برنامه پلاکارتهایی در دست داشتند که جملاتی ار قبیل : «اعلام خطر:وعده های عمرانی بی پایه از سوی کاندیداها برای کسب رای مردم»،«وعده های بزرگ ملاک نیست»،«مجلس زورخانه نیست» و«در تبلیغات حرف های واقعی بزنید» و … نوشته شده بود.این جملات بر اساس وضعیت بومی شهرستان و برنامه های اعلام شده از سوی کاندیداهای این شهرستان تنظیم شده بود.گفتنی است با توجه به بیانات اخیر رهبری در یزد مبنی بر اینکه وظیفه ی یک نماینده کار عمرانی نیست،ولی هم چنان اکثرکاندیداها ی این شهرستان بر طبل توخالی وعده های عمرانی کوبیده و فاقد برنامه مدونی هستند.
منبع: وبلاگ انقلاب سوم

منبع: وبلاگ انقلاب سوم