پیام هشت ماده ای رهبری یا پیام هفت ماده ای شاهرودی؟!

دستورالعمل رئیس قوه قضاییه براي حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري:

پیام هفت ماده ای شاهرودی یا پیام هشت ماده ای رهبریوی همچنين سازمان بازرسي كل كشور را موظف كرد با توجه به وظايف ذاتي خود نسبت به كشف سوء جريانات احتمالي در روند اجراي سياست‌هاي اصل 44، شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و گلوگاه‌هايي كه موجب اطاله صدور مجوز مي‌شود، اقدام نمايد.

دستورالعمل رئیس قوه قضاییه براي حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري    
هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه دستورالعمل حمايت‌ قضايي از سرمايه‌گذاري را صادر كرد.
به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آیت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه با صدور اين دستورالعمل هفت ماده ای اعلام كرد: تمامي واحدهاي قضايي و اداري و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه موظف به استفاده از ظرفيت‌ مراكز قانوني خود در جهت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هستند.

رئیس قوه قضاییه همچنين سازمان بازرسي كل كشور را موظف كرد با توجه به وظايف ذاتي خود نسبت به كشف سوء جريانات احتمالي در روند اجراي سياست‌هاي اصل 44، شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و گلوگاه‌هايي كه موجب اطاله صدور مجوز مي‌شود، اقدام نمايد.

همچنين مقرر شد كه كميته‌هاي استاني حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري تشكيل شود.

بر اساس دستورالعمل صادره رئيس قوه قضائيه، كميته‌هاي حمايت قضايي استاني با حضور رئيس كل دادگستري يا جانشين و دادستان عمومي و انقلاب مركز استان، مديركل دفتر بازرسي استان، رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب و مديركل ثبت اسناد و املاك استان‌ها تشكيل خواهد شد.

توجه به منويات رهبر معظم انقلاب در ابلاغيه سياست‌هاي اصل 44 خصوصا ضرورت حمايت از سرمايه‌گذاري و مالكيت مشروع، ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي و به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضايي، كاهش خطرپذيري سرمايه‌گذاري، به كارگيري ظرفيت‌ نهادهاي شبه قضايي و تضمين سلامت و امنيت اقتصادي كشور از جمله اهداف دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري است.