انتشار کارنامه عملکرد نمایندگان مجلس هفتم در سه بخش تاخیرها، غیبتها و سوالات

بررسی کارنامه نمایندگان توسط جنبش عدالتخواه بمنظور انتخاب آگاهانه:

انتشار کارنامه عملکرد نمایندگان مجلس هفتم توسط جنبش عدالتخواهبراساس شاخص غیبت، بینظم ترین نمایندگان ربانی، احمد توکلی، مؤدب‏پور، مرحبا، و حمیدی به ترتیب با 45 و 40 و 39 و 38 و 36 جلسه غیبت بوده اند. بر اساس شاخص سوال از وزرا، اکبر اعلمی با 50 سوال منتقدترین و پرسشگرترین  نماینده مجلس هفتم بوده. تنها 170 نماینده اقدام به طرح سوال از وزرا نموده اند و بقیه گویا هیچ نقطه ابهامی در این زمیته نداشته اند! 74 نماینده تنها یک بار سوال پرسیده اند.

با توجه به فرارسیدن ایام انتخابات مجلس هشتم و ضرورت بررسی کارنامه عملکرد نمایندگان مجلس هشتتم به منظور انتخاب اگاهانه افراد، جنبش عدالتخواه اقدام به انتشار بخشی از کارنامه عملکرد نمایندگان مجلس هفتم نموده است.
آنچه مبنای استخراج این کارنامه قرار گرفته است، متن مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس است که در سایت رسمی مجلس شورای اسلامی منتشر شده و در دسترس است.

در تنظیم این جداول، دانشجویان فراوانی ساعتهای متمادی وقت صرف کرده اند، لذا با وجود دقت و نظارت صورت گرفته، احتمال خطای انسانی در جمع آوری و تنظیم نهایی این آمارها وجود دارد که در همین جا از کسانی که احتمال میرود حقوق ایشان بطور کاملا دقیق رعایت نشده است عذرخواهی میکنیم. 

لازم بذکر است این آمارها بطور کمی و تقریبی، بیان کننده عملکرد و نظم نمایندگان و التزام حقیقی ایشان به عهدی است که با مردم بسته اند. بدیهی است موارد ذکر شده در این جداول برای ارزیابی نهایی عملکرد یک نماینده اگرچه لازم باشد اما کافی نیست باید اطلاعاتی از جمله کیفیت حضور و عملکرد نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی، هیئتهای تحقیق و تفحص، پیشنهادات و طرحهای ارائه شده توسط نمایندگان و… را نیز به موارد موجود اضافه کرد که البته نیاز به کار گسترده تر و اطلاعات وسیع تری دارد.

در استفاده از این آمارها چند نکته را باید در نظر گرفت:
• کارنامه موجود، عملکرد نمایندگان تا انتهای مهرماه سال جاری، یعنی جلسه 367 ام را مورد بررسی قرار داده است.
• برخی از نمایندگانی که عملکردشان در آمارها آمده، تنها در بخشی از مدت زمان مورد بررسی در مجلس بوده اند. از جمله این افراد باید به کسانی که در انتخابات میان دوره ای به مجلس راه یافته اند، فوت شده ها، و نمایندگانی که  بصورت سفیر و وزیر و.. به بدنه دولت وارد شده اند اشاره نمود.
• در تنظیم جدول سوالات، آن دسته از سولاتی که بصورت دسته جمعی پرسیده شده اند محاسبه نشده اند. پرا که طراح اصلی شان مشخص نبوده.

با توجه به آمارهای موجود و جداول تنظیم شده، براساس شاخص غیبت نمایندگان از حضور در صحن علنی، بی نظم ترین نمایندگان محمدهادی ربانی، احمد توکلی، سیدمجتبی مؤدب‏پور، شاپور مرحبا، و هوشنگ حمیدی به ترتیب با 45 و 40 و 39 و 38 و 36 جلسه غیبت بوده اند. این در حالیست که تعداد نمایندگان بدون غیبت تا انتهای مهر امسال به حدود سی تن میرسد.

 بر اساس شاخص تاخیر نمایندگان در حضور در صحن علنی، بی نظم ترین نمایندگان به ترتیب  قیصر صالحی، سیدقباد مرتضوی‏فارسانی، سیدمحمدجعفر سادات‏موسوی، سید‏حاجی‏محمد موحد، محمدرضا امیرحسنخانی، کاظم جلالی، و حسین فدایی،‏آشتیانی با 7218 و 6248 و 4700 و 4189 و 3807 و 3775 و 3678 دقیقه تاخیر بوده اند. این در حالیست که برای بیش از ده تن از نمایندگان هیچ تاخیری ثبت نشده که البته در مواردی بدلیل مسئولیت رسمی ایشان در مجلس بوده است؛ و برخی دیگر از جمله دکتر سبحانی، اکبر اعلمی و حسن کامران کمتر از بیست دقیه تاخیر داشته اند.

بر اساس شاخص سوال از وزرا، اکبر اعلمی منتقدترین و پرسشگرترین نماینده مجلس هفتم بوده است که تا مهر امسال، 50 سوال مختلف از وزرا پرسیده است. پس از وی ایرج نديمي، داريوش قمري، موسي¬الرضا ثروتي و بیژن شهبازخاني به ترتیب با 18 و 14 و 13 و 13 سوال قرار دارند. بر این اساس تنها 170 نماینده تاکنون اقدام به طرح سوال از وزرا نموده اند و بقیه نیز گویا هیچ نقطه ابهامی در این زمیته نداشته اند! از میان سوال کنندگان نیز 74 نماینده تنها یک بار سوال پرسیده اند.

رکورد مدت زمان ميان اعلام وصول سوال و طرح آن در صحن علنی 240 روز میباشد! همچنین وزارتخانه های کشاورزی، کشور و نیرو با 80 و 70 و 53 سوال بیش از سایر وزارتخانه ها مورد پرسش واقع شده اند. و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه به ترتیب با 1 و 1 و 5 سوال کمتر از دیگران مورد سوال نمایندگان بوده اند که خود تا اندازه ای نشان دهنده حساسیتها و نیز نقاط ابهام نمایندگان میباشد.

البته ملاک مهمی که در مورد اهمیت سوالات مطرح شده قابل استفاده است ملی بودن یا منطقه ای بودن سوال است در وقت مقتضی قابل بررسی است.

امید است اطلاعات منتشر شده در "عدالتخواهی" بتواند در ارزیابی دقیقتر از مجلس هفتم و انتخاب کاندیداهای اصلح، به مردم کمک کند. 

 بزودی بخش دوم کارنامه عملکرد نمایندگان که شامل تذکرات نمایندگان به مسئولین کشوری است د "عدالتخواهی" منتشر میشود.

کارنامه غیبتهای نمایندگان مجلس هفتم

کارنامه تاخیرهای نمایندگان مجلس هفتم

کارنامه سوالات نمایندگان از وزرا