افزایش دستمزد کارگران

شوراي عالي كار در جلسه‌اي كه شوراي‌عالي كار براي تعيين مزد كارگران براي سال آينده ديروز برگزار كرد

وي در مورد روش افزايش تركيبي توضيح داد: اين به معناي آن است كه علاوه بر افزايش درصدي مزد، افزايش يك رقم ثابت نيز باشد.

به گفته يكي از اعضاي شوراي عالي كار در جلسه‌اي كه شوراي‌عالي كار براي تعيين مزد كارگران براي سال آينده ديروز برگزار كرد مشخص شد كه افزايش مزد كارگران به صورت تركيبي باشد.

ولي‌الله صالحي ـ نماينده كارگران در شوراي عالي كار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به برگزاري جلسه شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال آينده كارگران در روز گذشته اظهار كرد: در جلسه ديروز اطلاعات و آماري در مورد برخي از نرخ‌هاي موثر در تعيين مزد و سبد هزينه از سوي وزارت كار اعلام شد.

وي ادامه داد: اين نرخ‌ها و شاخص‌ها شامل موضوعاتي مانند توليد خالص و ناخالص و بهره‌وري و درصد بهره‌مندي كارگران از حداقل مزد و دادن ماليات و موارد ديگر بود.

صالحي اضافه كرد: همچنين در جلسه ديروز مشخص شد پرداخت افزايش مزد براي ساير سطوح و به صورت تركيبي باشد.

وي در مورد روش افزايش تركيبي توضيح داد: اين به معناي آن است كه علاوه بر افزايش درصدي مزد، افزايش يك رقم ثابت نيز باشد.

صالحي در مورد نرخ‌ها خاطرنشان كرد: اين نرخ‌ها فراواني بسيار دارند و بيان جزئيات آن‌ها بسيار طولاني است.

وي يادآور شد كه در جلسات آينده شوراي عالي كار جزئيات بيشتر اين موضوع روشن مي‌شود.

همچنين ديگر نماينده كارگران در شوراي عالي كار نيز در مورد اين جلسه بيان كرد: در جلسه ديروز آمار و ارقامي در مورد مزد تعيين نشد و فقط برخي از اطلاعات مورد نظر از سوي وزارت كار به نمايندگان كارگران و كارفرمايان براي تصميم گيري در مورد مزد ارائه شد.

وي تصريح كرد: جلسات شوراي عالي كار در روزهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت.