شرکت نستله در ایران کارخانه دارد!

نامه های ارسالی به وزیر امور خارجه و وزیر امور بازرگانی جهت اخراج شرکت نستله

در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات وزارت امور خارجه راجع به شرکت¬های صهیونیستی فعال در کشور و بويژه شرکت صهیونیستی نستله که آنرا به اعلام رسمی سخنگوی وزارت امورخارجه منوط کردید…

جناب آقای میرکاظمی

وزیر امور بازرگانی

¬    احتراماً به استحضار می¬رساند، بنابر مادة‌ 8 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/69 هر نوع برقراری رابطه اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع است.
بنابر این قانون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است لیست کامل شرکت‌ها و موسسات و کمپانی‌های صهیونیستی را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیات دولت ارائه نماید.
سال گذشته وزارت امور خارجه در راستای این قانون اقدام به ارائه مستنداتی شامل 7 مجلد و یک لوح فشرده از اطلاعات مربوط به شرکت‌های مختلف وابسته به اسرائیل، به هیات رئیسه مجلس و هیات دولت کرده است که یک نسخه از آن جهت اقدامات لازم به وزارت بازرگانی داده شده است.
لذا خواهشمند است با توجه به اوضاع بحرانی غزه و جهت تنویر افکار عمومی علاوه بر ذکر اقدامات اجرایی وزارت بازرگانی در این زمینه، هرچه سریعتر یک نسخه از لیست شرکت¬های مزبور را در اختیار بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران قرار دهید.
پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاسگذاریم.

جناب آقای متکی

وزیر امور خارجه

احتراماً خواهشمند است پیرو سخنرانی جنابعالی در دانشگاه علم و صنعت ایران در هفته گذشته که در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات وزارت امور خارجه راجع به شرکت¬های صهیونیستی فعال در کشور و بويژه شرکت صهیونیستی نستله که آنرا به اعلام رسمی سخنگوی وزارت امورخارجه منوط کردید و با توجه به بحرانی¬تر شدن اوضاع منطقه فلسطینی¬نشین غزه و کشتار بی رحمانه مسلمانان فلسطینی، هرچه سریعتر دستورات لازم را برای اعلام اسامی این شرکت‌ها و بیان نظر در مورد شرکت مذکور، صادر فرمایید.
                                                                                                       

     این اقدامات بعد از هشدار نامه به مدیرعامل مترو مبنی بر جمع آوری تبلیغات شرکت نستله در مترو و عدم توجه مسئولان و اقدام خودجوش دانشجویان گام محکمی برای اخراج شرکتهای حامی اسراییل آغاز خواهد گشت.