تبیینی بر نماینده مطلوب مجلس از منظر امام(ره)

وبلاگ آرمانخواهی:

در مجلس، اسلام تنها كافى نيست، بلكه بايد مسلمانى باشد كه احتياجات مملكت را بشناسد و سياست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد كشور باشد، و ممكن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد. اگر اصلح را انتخاب كرديد، كارى اسلامى مى‏كنيد.

مقدمه:

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک است و اینک، مساله مهمی که اذهان خیلی ها را درگیر می کند، تشخیص و انتخاب نمایندگان اصلح است. این مهم، حداقل سه مرحله را پیش روی خود دارد: شناخت ملاکهای نماینده مطلوب، شناخت روشهای احراز آنها، تطبیق آن ملاکها بر مصادیق و کاندیداهای موجود.

از خاستگاههای متفاوتی برای تبیین ملاکهای نماینده مطلوب می توان آغاز کرد که قطعا توجه به مسائل واقعی مساله یعنی ساختار مجلس، نحوه عملکرد نمایندگان در آن، وظایف نمایندگان، روح مجلس از منظر قانون اساسی، شرایط و نیازهای امروز و آینده کشور و… همه و همه یاری گر ما در تبیین بهتر این شاخص هایند. 

در این مجال، مبتنی بر شاخصهای مذکور در سخنان گهربار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) بعنوان مبنای نظری انقلاب اسلامی و با بهره مندی از نکات فوق سعی خواهیم کرد ویژگی های نماینده مطلوب را ترسیم و تبیین نمائیم. همچنین برای امکان بهتر احراز این ویژگی ها در کاندیداهای محترم، سعی خواهیم کرد شاخص ها را تا حد ممکن عینی سازی کنیم، باشد که مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد. لذا ابتداء به اهم شاخصهای مدنظر حضرت روح الله(ره) اشاره می کنیم و در ادامه در جهت عینی تر سازی هر کدام تلاش خواهیم کرد. گفتنی است به نظر می رسد رسالت رهبران انقلاب تبیین دقیق شاخص ها و جزئیات نیست لذا عمدتا اشارات کلی و شاخص های کلان را در این سخنان می یابیم لیکن عینی تر کردن شاخص ها و یافتن مدلولات التزامی آنها، خصوصا برای "انتخاب اصلح" آنگاه که میان دو گزینه واجد همه شاخص های کلان، مخیر می شویم، ضروری به نظر می رسد.

ناگفته نماند، اینک مسائلی چون رای لیستی و گروهی بر رای افراد اثرگذاراند، که به نظر می رسد در منظر حضرت امام(ره) ، اینگونه رای، فاقد حجت شرعی است و صرفا "انتخاب اصلح" ، بدون توجه به گرایشات گروهی و جناحی شان، ملاک عمل است.

***** ویژگی های نماینده مطلوب از منظر امام خمینی (ره):

آنچه می آید بخشی از سخنان حضرت امام (ره) درباره مجلس و مجلسیان است و بدیهی است که تمام جملات مرتبط بسیار بیشتر از اینهاست:

"و اما اگر انتخاب اصلح براى مسلمان‏هاست، «كى و از كجاست» مطرح نيست، از هر گروهى باشد، حزب باشد يا غيرحزب، نه حزب اسباب اين مى‏شود كه غيرآن فاسد، و نه صددرصد حزبى بودن باعث صلاح آنهاست. و انتخاب اصلح براى مسلمين يعنى انتخاب فردى كه تعهد به اسلام و حيثيت آن داشته باشد؛ و همه چيز را بفهمد، چون در مجلس، اسلام تنها كافى نيست، بلكه بايد مسلمانى باشد كه احتياجات مملكت را بشناسد و سياست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد كشور باشد، و ممكن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد. اگر اصلح را انتخاب كرديد، كارى اسلامى مى‏كنيد و اين يك محكى است براى خودتان كه تشخيص بدهيد انتخاب براى اسلام است، يا براى صلاح خودتان‏"(صحیفه امام/ج18/ص197)

"كسانى را كه انتخاب مى‏كنيد بايد مسائل را تشخيص دهند، نه از افرادى باشند كه اگر روس يا امريكا يا قدرت ديگرى تشرى زد بترسند، بايد بايستند و مقابله كنند" (صحیفه امام/ج18/ص276)

" بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحى است تا اينكه بتوانيد رأى بدهيد. مجرد اينكه اين آدم يك آدم خوبى است خيلى، اول وقت نمازش را مى‏خواند و نماز شب مى‏خواند. اين براى مجلس كفايت نمى‏كند. مجلس اشخاص سياسى لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سياستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. بايد تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهورى اسلامى باشد لكن اين مسائل هم باشد. در يك مجلس بايد همه چيز باشد در اين كميسيونهاى مجلس از امور ارتشى و كشاورزى و اقتصاد و همه چيز بحث مى‏شود، بايد مطلع باشند اينها . آنهايى كه در اين كميسيونها هستند بايد اشخاصى باشد در بينشان كه عالم به اقتصاد باشد، عالم به امور كشاورزى باشد، عالم به امورادارى باشد، عالم به مسائل جهانى باشد. مجلس مى‏خواهد ايران را در مقابل جهان اداره كند، مجلس يك چيزى نيست كه بخواهد ايران را در مقابل خودش درست بكند. "(صحیفه امام/ج 18/ص 284)

"توجه داشته باشند رئيس جمهور و وكلاى مجلس از طبقه‏اى باشند؛ كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران و زمينخواران و صدرنشينان مرفه و غرق در لذات و شهوات كه تلخى محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمى‏توانند بفهمند "(صحیفه امام/ج21 /ص 422)

"در هر حال، مردم با بصيرت و درايت و تحقيق، كانديداها را شناسايى كرده، و به‏ سوابق و روحيات و خصوصيات دينى- سياسى نامزدهاى انتخاباتى توجه نمايند. مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى رأى دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند، و طعم تلخ فقر را چشيده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف، و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدى- صلى اللَّه عليه و آله وسلم- باشند. و افرادى را كه طرفدار اسلام سرمايه دارى، اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بى‏درد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، و در يك كلمه، اسلام امريكايى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمايند. و از آنجا كه مجلس خانه همه مردم و اميد مستضعفين است، در شرايط كنونى نبايد كسى انتظار داشت] ]>