دخالت انتخاباتی؛ به نام بازرسی دولت، به کام…؟!

اعمال نفوذ و سوء استفاده از عنوان نمایندگی دولت:

دخالت در انتخابات به نام دولت در استان فارسبا توجه به تاکیدات رئیس جمهور محترم و مسوولین برگزاری انتخابات از جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از عنوان دولت در انتخابات، به نظر لازم می آید که بازرسی ریاست جمهوری هر چه سریع تر نسبت به اقدام فرد مذکور واکنش نشان دهد.

   
به گزارش عدالتخانه به رغم تاکیدات فراوان رئیس جمهور و مسوولین برگزاری انتخابات نسبت به خودداری از هرگونه اعمال نفوذ در روند تبلیغات انتخاباتی و انتصاب نامزدها به دولت و سوء استفاده از این عنوان، مشاهدات خبرنگار عدالتخانه در شمال استان فارس حکایت دیگری از این موضوع دارد.

مطابق این گزارش، در روزهای اخیر فردی به نام سید مهدی.م با معرفی خود به عنوان بازرس ویژه ریاست جمهوری، اقدام به اعمال نفوذ در دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی نموده و به طور ویژه ای از یکی از کاندیداهای این منطقه که از مدیران شهرداری تهران بوده و نامزد نمایندگی مجلس از شمال استان فارس شده است حمایت می نماید.

خبرنگار عدالتخانه می افزاید این اقدام فرد مزبور موجب نگرانی سایر نامزدهای این منطقه شده است و باعث تعجب و رنجش بسیاری از مردم و دلسوزان منطقه شده است.

با توجه به تاکیدات رئیس جمهور محترم و مسوولین برگزاری انتخابات از جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از عنوان دولت در انتخابات، به نظر لازم می آید که بازرسی ریاست جمهوری هر چه سریع تر نسبت به اقدام فرد مذکور واکنش نشان دهد.

شایان ذکر است پیش از این نیز اقداماتی در سطح کشور و برخی شهرهای این استان در جهت تخریب چهره برخی از نامزدهای نمایندگی مجلس صورت گرفته که از سوی عدالتخواهی مورد بررسی قرار گرفته بود.

چندی پیش رهبر انقلاب با تاکید بر حفظ حریم افراد در انتخابات از فعالین انتخاباتی اکیدا خواستند علاقه خود نسبت به عده ای را با تخریب عده ای دیگر نشان ندهند. لیکن به نظر میرسد برخی بدون توجه به این تذکرات آشکار رهبری، حمایت از نظام و رهبری و مواردی از این دست را بهانه ای برای فعالیتهای غیراخلاقی خود و حذف و بازی با آبروی دیگران  قرار داده اند.