فهرستی از معیارهای ارزیابی نامزدهای انتخاباتی

بر اساس دیدگاه های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری:

شاخصهای نماینده مطلوبمجمع مطالبه مردمی مشهد مقدس فهرستی از معیارهای ارزیابی نامزدهای انتخاباتی که بر اساس دیدگاه های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری استخراج یافته است منتشر کرد.

مجمع مطالبه مردمی مشهد مقدس فهرستی از معیارهای ارزیابی نامزدهای انتخاباتی که بر اساس دیدگاه های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری استخراج یافته است منتشر کرد.

این فهرست شامل موارد ذیل می باشد:

* الف- شخصیتی:

– نگرش دینی (نه به معنای داشتن ظاهری موجه یا ادعاهای زبانی، بلکه به معنای تلاش کارشناسی شده برای نزدیک تر کردن روش برنامه ریزی و مدیریت ملی به نگاه اصیل دینی، ضمن پیراسته بودن از نگاههای التقاطی یا متحجرانه)
– اعتقاد به مبانی فکری انقلاب اسلامی و رهبری
– اعتقاد عمیق به عدالت به عنوان آرمان و شاخصه جامعه اسلامی
– حضور در مبارزات و جبهه
– طرفداری از محرومان در سخن و عمل
– ساده‌زيستي و دوری از تشریفات در زندگی شخصی و مدیریتی
– صداقت و صراحت لهجه
– تحلیل قوی سیاسی و منفعل نبودن در برابر جریانات سیاسی
– روحيه اميد، خودباوري، عدم مرعوبيت و اعتماد به توان داخلي
– داشتن روحيه تحول‌خواهانه و غيرمحافظه‌کارانه
– فهم قوی از ضرورتهای اجتماعی و ترجیح ندادن ملاحظات سیاسی به نیازهای کشور

* ب) عملکردی:

– شجاعت در برخوردها و تصميم‌گيري‌ها در مدیریت های قبلی (مراکز رانتی و زد و بندهای سیاسی از طرفی و وظیفه نظارتی نماینده از سویی دیگر، اهمیت شجاعت و استقلالگرایی نماینده را مضاعف می کند. حفظ روحیه انتقادی نسبت به نقایص کشور، عدم تسامح در برابر فرصت طلبان خودی و غیرخودی، تن ندادن به مصالح سیاسی در امور نظارتی و … باید مولفه اساسی نماینده مجلس باشد.)
– دوری از رانتخواری، قبیله گرایی و مصالحه گری های سیاسی در سوابق
– سابقه مبارزه با مفاسد مالي، اداري و سوء استفاده‌ها
– نداشتن روحيه تجمل گرايي و تشريفات
– داشتن نگاه علمي و روحيه کار کارشناسي و جمعی
– مردمی بودن و داشتن روحیه پاسخگویی، نقد پذیری
– داشتن ديدگاه مشارکت جو براي بکارگيري مردم

* ج) برنامه ای:

– داشتن نگاه استراتژيک و توان برنامه‌ريزي کلان (مجلس محل مسائل مهم و کلان کشوری است. اصلاح سنت ها و روندهای غلط موجود به جای ترمیم نقطه ای و جزئی امور و ارائه طرحهایی با عمق و گستره بالا، باید مورد نظر نماینده مجلس باشد. یک نماینده به همه موضوعات که حتی در آنها تخصص ندارد نیز رای می دهد لذا ضرورت وجود این نوع نگرش کلان مهمتر خواهد شد.)
– توجه ساختاری به محرومین در برنامه ها
– توجه به اولویت های حقیقی کشور در برنامه ها
– جامعيت و کلان نگری در برنامه ها
– ميزان تطابق برنامه ها با چشم‌انداز بیست ساله
– شفافيت و واقعيت‌پذيري برنامه ها

* د) تبلیغاتی:

– تبلیغات آگاهی بخش نه اغواگر
– ارائه برنامه دقیق و عینی نه کلی گویی
– دادن وعده های تحقق پذیر و مربوط به حیطه عملکرد مجلس
– تبلیغات بدون اسراف و تبذیر

مطالب مرتبط:

انتشار کارنامه عملکرد نمایندگان مجلس هفتم در سه بخش تاخیرها، غیبتها و سوالات