نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به مردم دامغان

در مورد فعالیت های دکتر حسن سبحانی در مجلس:

نامه جنبش به مردم دامغان در مورد فعالیتهای سبحانیاین عملکرد نشان می دهد که انتخاب دقیق مردم یک شهر، چقدر می توان در معادلات کشور و تصمیمات کلیدی جامعه تاثیرگذار باشد و اگر  دامغان الگوی انتخاب مردم کشور ما شود چه بسا مجلسی شکل بگیرد که به فرموده امام خمینی (ره) حقیقتا" عصاره فضایل کشور باشد.

 وظيفه‏ى نماينده اين نيست كه وعده‏ى عمرانى و فلان پروژه، فلان كار را در منطقه‏ى انتخابى خود به مردم بدهد؛ اينها كار اجرائى است، كار دولت است. وظيفه‏ى نماينده اين است كه بتواند قانون مورد نياز كشور را پيدا كند، آن قانون را جعل كند.

مقام معظم رهبری

مردم شریف دامغان

 مجلس شورای اسلامی محل قانونگذاری برای اصلاح امور کشور و نظارت بر نهادهای اجرایی می باشد. اختیارات گسترده از یک سو و وظایف کلیدی مجلس شورای اسلامی، لزوم انتخاب درست نمایندگان را دو چندان می نماید.

حضور نمایندگانی شجاع، آگاه به مسائل کشور، درد کشیده، مردمی، ملی نگر، متخصص، متعهد، فراجناحی، دارای سلامت اخلاقی، سیاسی و اقتصادی و… لازمه پویایی مجلس برای انجام وظایف خود می باشد.

مجالس گذشته آنگونه که باید نتوانسته اند انتظارات مردم را برآورده نمایند. این مسئله ناشی سطح پایین علمی برخی نمایندگان؛ احاطه لابی های سیاسی بر روند تصمیم گیری مجلس؛ ترجیح منافع منطقه ای بر منافع ملی؛ ورود نمایندگان به حوزه اجرا؛ روابط ناسالم با دولت و … بوده است.

مردم دامغان افتخار این را داشته اید که نماینده ای مطلوب را به مجلس شورای اسلامی بفرستید. فردی که ضمن برخورداری از ذخیره غنی علمی، حفظ استقلال از جریانات سیاسی، سلامت اخلاقی، سیاسی و اقتصادی، فعالیت های چشم گیری را در مجالس گذشته داشته اند. آمارهای زیر فقط نمونه ای از فعالیت های ایشان در مجلس ششم است :

 . دکتر سبحانی بیشترین پیشنهادهای اصلاحی را در طرح ها و لوایح  ارائه نموده اند( 297 پیشنهاد)؛ حال آنکه 211 نفر از نمایندگان کمتر از 5 پیشنهاد ارائه نموده و 137 نفر از نمایندگان هیچ پیشنهادی را ارائه ننموده اند. 

· دکتر سبحانی بیشترین پیشنهادهای اصلاحی را در لوایح بودجه ارائه نموده اند( 137 پیشنهاد)؛ حال آنکه 222 نفر از نمایندگان کمتر از 5 پیشنهاد ارائه نموده و 150 نفر از نمایندگان هیچ پیشنهادی را ارائه ننموده اند.

· دکتر سبحانی 93 دقیقه تاخیر داشته و در هیچ جلسه ای غیبت نداشته است در حالی که متوسط تاخیر هر نماینده2100 دقیقه و غیبت متوسط آنها قریب به 9 جلسه می باشد. 

البته نتایج عملکرد ایشان در مجلس هفتم نیز به همین نسبت درخشان و قابل توجه است که به دلیل عدم انتشار رسمی این نتایج ،ذکر نشده اند.

این عملکرد نشان می دهد که انتخاب دقیق مردم یک شهر، چقدر می توان در معادلات کشور و تصمیمات کلیدی جامعه تاثیرگذار باشد و اگر  دامغان الگوی انتخاب مردم کشور ما شود چه بسا مجلسی شکل بگیرد که به فرموده امام خمینی (ره) حقیقتا" عصاره فضایل کشور باشد.

جنبش عدالتخواه امید دارد با الگو قرار گرفتن شما در ایران اسلامی ،مسیر تحقق مجلسی کارآمد ، مستقل و شجاع بیش  از پیش هموار گردد.

والسلام علیکم

جنبش عدالتخواه دانشجویی