رد صلاحیت یک کاندیدای تایید شده

شب گذشته صورت گرفت

دکتر پورابراهیمی از کاندیداهای اصولگرا شهر کرمان شب گذشته رد صلاحیت شد. ای در حالی است که ایشان هفته گذشته با تبلیغ و حضور در جمع مردم توانسته بود یکی از رقبای اصلی لیست جبهه متحد قرار گیرد.

دکتر پورابراهیمی از کاندیداهای اصولگرا شهر کرمان شب گذشته رد صلاحیت شد. ای در حالی است که ایشان هفته گذشته با تبلیغ و حضور در جمع مردم توانسته بود یکی از رقبای اصلی لیست جبهه متحد قرار گیرد.

لازم به ذکر است که در دور گذشته انتخابات نیز یکی دیگر از کاندیداهای اصولگرا (دبیر فعلی هیئت دولت) رد صلاحیت شد تا آرا اصولگرایان نشکند!!!

همچنین در این دور انتخابات صلاحیت عیسی کلانتری 48 ساعت قبل از انتخابات تایید صلاحیت شد که دیگرفرصتی برای حضوردر جمع رقبا و تبلیغ باقی نمانده بود.