هنر امام، ايستادن در مقابل متحجرين و واپس گراها بود ‌

به بهانه 25 اسفند سالروز رحلت جانگداز حجت الا‌سلا‌م سيد احمد خميني؛

امام هنر منهاي جهت را قبول نداشتند ، حضرت امام در پيامشان به هنرمندان تأكيد فرمودند كه  هنري مورد قبول ماست كه ترسيم كننده مرز بين فقر و غنا باشد. اسلا‌م زماني هنر را ارج مي‌نهد كه در جهت مردم و خدا باشد

 
هنر امام، ايستادن در مقابل متحجرين و واپس گراها بود  ‌ 

گروه سياسي:به مناسبت سالگرد وفات يادگار گرانقدر حضرت امام(ره)، شخصيتي كه امين امام و از ياران اصلي او در نهضت اسلا‌مي بود، بخش هايي از سخنراني حجت الا‌سلا‌م سيد احمد خميني در با ديدار برگزيدگان مسابقات ادبي، هنري <در حريم يار> كه به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (س) ايراد شده، به نقل از سايت مركز اسناد انقلا‌ب اسلا‌مي در ادامه مي آيد:
ترسيم كننده مرز فقر و غنا
< امام هنر منهاي جهت را قبول نداشتند ، حضرت امام در پيامشان به هنرمندان تأكيد فرمودند كه هنري مورد قبول ماست كه ترسيم كننده مرز بين فقر و غنا باشد. اسلا‌م زماني هنر را ارج مي‌نهد كه در جهت مردم و خدا باشد . اگر هنرمند توانست ترسيم كننده چهره كريه استكبار و ظلم باشد كاري مورد قبول كرده است، اگر هنرمند با خلق اثر خود چه با سرودن شعر، ‌چه با خلق يك نقاشي، مجسمه يا نظاير آن توانست ترسيم كننده ظلم بي حد و حصر استكبار باشد، كاري كرده است و در صورتي كه هنرمند هنر را براي هنر بخواهد مسلما از ديدگاه اسلا‌م و امام تلا‌شش بي ارزش است.هنرمندان زماني مي‌توانند كوله بار مسئوليتشان را زمين بگذارند كه ديگر ظلمي در جهان نباشد، هنرمند متعهد مسلمان همواره در روند تاريخ مبارزااتحق طلبانه مسئوليت دارد كه به بهترين وجه ترسيم كننده حماسه‌هاي جاودانه پيروان اسلا‌م ناب محمدي (ص) باشد . هنر متعهد ، هنري است كه مردم را آگاه كند نه اينكه آنها را دچار خودباختگي نمايد . اگر هنر توانست نقشي روشنگرانه داشته باشد مطمئنا حركت مردم را به سوي نقطه اوج كه همان حركت بسوي خداست هدايت خواهد كرد. ‌ 
هنر امام (ره)چه بود؟
هنر امام در چه بود ؟ بعضي ها فكر مي‌كنند كه امام يك فقيه و مرجع بود . پس بايد هنر امام را در فقه و اصول ايشان جستجو كرد ، بعضي ديگر هم حضرت ايشان را عارف و فيلسوف مي‌دانند و اعتقاد دارند كه هنر امام را بايد در عرفان و فلسفه امام يافت ، عده‌اي ديگر شعر امام را هنر امام مي‌دانند ولي آيا هنر امام اينهاست ؟ يا هنر امام مبارزه آشتي ناپذير بر عليه مجموعه دنياي استكبار است ؟ آيا هنر امام برپايي جمهوري اسلا‌مي است يا چيز ديگري است ؟ به نظر من هنر امام به تنهايي هيچكدام از اينها نيست . ما فقيه و فيلسوف و عارف بسياري داشته‌ايم اما اينها هيچكدام امام نبوده‌اند. هنر امام تنها در مبارزه با آمريكا نيست براي اينكه سياسيون بسياري در داخل و خارج با آمريكا جنگيدند امام آنها هم امام نيستند . من معتقدم آنچه كه امام را امام كرده است و باعث اوج گيري نهضت تاريخي و اسلا‌مي امام شد مبارزه پيگير حضرت ايشان با متحجرين و مقدس مابانه و واپسگرايان احمق بوده است. ‌ 
متحجرين در همه زمينه‌ها و حتي در زمينه هنر از ابتدا تا انتهاي نهضت امام خميني (س) در برابر نظام اعتقادي ايشان يعني اسلا‌م ناب محمدي (ص) ايستاده‌اند ، اما امام بحمدالله در مقابل آنها ايستاد و آنان را شكست داد و نهضت را به نتيجه رساند .
بسيج پابرهنگان و سركوب متحجرين
امام از فقه ، عرفان ، كلا‌م ، فلسفه ، شعر و هنر استفاده كرد ، اما همه اينها مقدمه‌اي بود براي رهايي مردم مظلوم از قيد و بندهايي كه مقدس مآبها به دست و پاي آنها بسته بودند و به دنبال سركوب متحجرين ، بسيج پابرهنگان ، مغضوب ظالمين و مستكبرين براي مبارزه با شاه و بعد آمريكا شكل گرفت و اين خود نشأت گرفته از مكتب واقعي حضرت رسول (ص) يعني اسلا‌م ناب محمدي (ص) مي‌باشد. ‌ 
دعا كنيد اولين قرباني مبارزه با متحجرين باشم
امام در طول مبارزه پرفراز و نشيب با متحجرين و واپسگرايان هم خيلي زحمت كشيدند و هم خيلي صدمه خوردند، امام در پيامشان به روحانيون مي‌فرمايند: < خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است از هيچ دسته‌اي نخورده است> امروز هم نظام و انقلا‌ب اسلا‌مي ما بيش از همه از سوي متحجرين و مرتجعين روحاني نما تهديد مي‌شود ، ما نبايد بگذاريم متحجرين و مقدس مآبها زمام امور را در هيچ زمينه‌اي در دست بگيرند و براي اين كار بايد خيلي سرمايه‌گذاري كرد. حضرت امام خود فرمودند < مبارزه با متحجرين واپسگرا قرباني مي‌خواهد و دعا كنيد من اولين قرباني آن باشم .>
وظيفه هنرمندان متعهد ‌ 
امروز من صراحتا مي‌گويم آنچه كه شالوده و اساس تغيير بنيه فرهنگي حوزه‌ها بود مبارزه با دسته متحجرين و واپسگرايان بود كه …. و يا بهتر بگوئيم روي كار مي‌ماندند ، نه انقلا‌بي پيدا مي‌شد و نه مردم از اسلا‌م ناب مطلع مي‌شدند و اسلا‌م واقعي دفن مي‌شد . هنر امام در اين است كه توانسته‌اند در محيطي كه دست زدن به روزنامه و شنيدن راديو گناه به شمار مي‌رفت شاگرداني تربيت كنند كه در نهادهاي مختلف به مردم خدمت و به تبع آن پايه‌هاي اعتقاد نهضت را استوار كنند و حكومت اسلا‌مي را قوت بخشند . اگر مبارزه با جهل و خرافه و تحجر نبود نه تنها مردم عزيزمان موفق نمي‌شدند اين بي دينان و دين فروشان را بشناسند بلكه امروز شاه هنوز شاه بود و آمريكا به عنوان حامي مسلمانان معرفي مي‌شد . امروز هنرمندان متعهد و شاگردان راستين امام بايد تمام تلا‌ش خود را مصروف كنند كه اوضاع و شرايط فكري و فرهنگي جامعه به حالت تحجر گذشته بازگشت نكند.>

امام در پيامشان به روحانيون مي‌فرمايند: < خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است از هيچ دسته‌اي نخورده است> امروز هم نظام و انقلا‌ب اسلا‌مي ما ] ]>