تمام مشکلات فلسطین حل خواهد شد

شعری برای کودکان فلسطین/شعری از قزوه برای غزه

کشتار بی رحمانه ی ساکنان مظلوم نوار غزه به ویژه زنان و کودکان بی دفاع، داغ کهنه ی فلسطین را از نو در دلها تازه کرد. هنوز فراموش نکرده بودیم کشتار کودکان بی گناه قانا را که شنیدیم باز در غزه…وااسفا به حال خلقتی که قرار بود اشرف مخلوقات باشد

پیش نوشت: کشتار بی رحمانه ی ساکنان مظلوم نوار غزه به ویژه زنان و کودکان بی دفاع، داغ کهنه ی فلسطین را از نو در دلها تازه کرد. هنوز فراموش نکرده بودیم کشتار کودکان بی گناه قانا را که شنیدیم باز در غزه…وااسفا به حال خلقتی که قرار بود اشرف مخلوقات باشد.

تمام مشکلات فلسطین حل خواهد شد
کافی ست ما نباشیم و
شاعران خفقان بگیرند
کافی ست چشم ها را ببندیم و کشتی کچ نگاه کنیم
یا سرگرم انتخاب دختران شایسته سارکوزی شویم
کافی ست افغان ها
تنها یک زلمای ذلیل زاد داشته باشند
ایرانی ها
یک نوری زاده
تا خلیج فارس الخلیج شود
کافی ست محمد حرب ترور شود
کافی ست یحیی عیاش ها منفجر شوند و
تهران سکوت کند
چه فرق می کند اسماعیل هنیه باشد یا محمود عباس
خالد مشعل باشد یا سلام فیاض
360 کیلومتر نوار غزه باشد یا یک آپارتمان 36 متری
با پرچم سفید
نگاه کن و لذت ببر
از خادم الحرمینی که العربی می رقصد
از پادشاه کوچک امانی
که با فرشته های یهودی تزویج شد
نگاه کن که پادشاه رشید طرابلس
چگونه یک روبات شد
نه از میان این همه اعراب
کسی کاری نمی کند
رجال شان دست بوس رایس اند
نساء شان دست بوس بوش
مگر بازشکاری ولیعهد دوبی
کاری کند
و دست بوش را گاز بگیرد
به اشتباه!