رفتن به بالا

مدیریت ضعیف دانشگاه علامه طباطبایی

اين دانشگاه هم‌اكنون مدير فرهنگي ندارد و معاونت دانشجويي، خود عهده‌دار اين کار است؛ معاونت دانشجويي و مديريت اداري هم با حکم سرپرستي مشغول به کارند و مسئولان ديگري نيز همچنين… شنيده‌ها حاکي است، معاونت پژوهشي چند نوبت استعفا كرده است كه اين عوامل باعث شد حدود يك سال شوراي دانشگاه حتي يك جلسه نيز تشكيل ندهد!

در حالي كه در بيش از دو سال مديريت رئيس كنوني دانشگاه علامه طباطبايي، انتقادات گسترده‌اي نسبت به مديريت وي شده است، همچنان مشكلات اين دانشگاه پابرجاست و اساتيد و دانشجويان، از وضعيت موجود رنج مي‌برند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، از زمان تصدي رئيس دانشگاه در دولت جديد، از دكتر عباسپور (از گزينه‌هاي پست وزارت آموزش‌وپرورش) براي معاونت مالي و اداري بهره برده شد كه چندان دوامي نياورد و از آن هنگام تاکنون، چند بار ديگر معاون مالي و اداري تغيير يافته و هم‌اكنون خود رئيس دانشگاه، عهده‌دار اين کار شده است و به تبعيت از ايشان در برخي دانشکده‌ها نيز رئيس دانشکده، معاونت اداري مالي را به عهده دارد.

اين دانشگاه هم‌اكنون مدير فرهنگي ندارد و معاونت دانشجويي، خود عهده‌دار اين کار است؛ معاونت دانشجويي و مديريت اداري هم با حکم سرپرستي مشغول به کارند و مسئولان ديگري نيز همچنين… شنيده‌ها حاکي است، معاونت پژوهشي چند نوبت استعفا كرده است كه اين عوامل باعث شد حدود يك سال شوراي دانشگاه حتي يك جلسه نيز تشكيل ندهد!

با وجود آن‌كه اكنون حتي پيش‌پاافتاده‌ترين مراكز تجاري و خدماتي نيز داراي سايت‌هاي اينترنتي هستند، هنوز اين دانشگاه سايت مناسبي ندارد به گونه‌اي كه سايت آن بيشتر به اتاق چت شبيه است و در آن نمي‌توان شرح حالي از استادان و واحدهاي دانشگاه و رشته‌ها يافت.

نوع مديريت و برخوردهاي رئيس كنوني، به گونه‌اي است كه برخي بر اين باورند صرفا افراد متملق و چاپلوس در اين مجموعه «علمي» دوام آورده و بسياري ديگر سرخورده شده‌اند و جالب آن‌كه برخي از اين بله‌قربان‌گوها، سابقه چاپلوسي براي دستگاه شاهنشاهي را نيز دارند. همچنين همزمان با رياست آقاي «ش» بر اين دانشگاه، دكتر «ح»، خواهرزاده وي، به عضويت هيأت‌ علمي درآمده است.

اين گزارش مي‌افزايد: مديريت نادرست، باعث شده به رغم در اختيار داشتن بودجه ميلياردي پژوهشي، فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي نظير پشتيباني مقالات و مجلات علمي دانشگاه، برگزاري سمينار، انتشار كتب اساتيد اين دانشگاه دستخوش ركود بي‌نظيري ‌شود و بسياري از استادان اين دانشگاه با سنگ‌اندازي‌هاي به وجود آمده، نااميد و سرخورده شوند.

اكنون پرسش اساتيد و دانشجويان بزرگترين دانشگاه علوم انساني كشور، اين است كه با توجه به تأكيدات رهبر انقلاب بر لزوم توليد علم در علوم انساني، آيا در سال نوآوري نيز روند نگران‌كننده اين دانشگاه ادامه خواهد يافت؟