فرهنگ دولت نهم

مجمع دانشجویان حزب الله همایش «بایسته های فرهنگی دولت نهم» را برگزار می کند

اما در عمل مشاهده می شود که از یک سو عمده تلاشهای دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی و عمرانی خلاصه می شود و نگاهی جنبی از سوی دولت به فرهنگ حاکم است و از سوی دیگر، محور اکثر انتقادهای مطبوعات و منتقدان از دولت هم مسائل اقتصادی است و در حوزه فرهنگ، نقد و مطالبه ای از سوی جامعه به دولت وارد نمی شود و یا اگر هم مطرح شود عمدتا متناسب با الگوی فرهنگ غربی است. لذا مساله نقد درون گفتمانی دولت عدالت محور بصورت دلسوزانه و در عین حال مطالبه گرانه، در حوزه مدیریت کلان فرهنگی، ضروری به نظر می رسید.

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله نقد عملکرد دولت نهم در حوزه مدیریت فرهنگی کشور، بیش از یک سال پیش در مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت مطرح شد.

ضرورت طرح این بحث آنجا روشن تر می شود که می بینیم انقلاب اسلامی، بعنوان انقلابی با اهداف فرهنگی شناخته می شود ( که خود بحثی مفصل نیاز دارد). اما در عمل مشاهده می شود که از یک سو عمده تلاشهای دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی و عمرانی خلاصه می شود و نگاهی جنبی از سوی دولت به فرهنگ حاکم است و از سوی دیگر، محور اکثر انتقادهای مطبوعات و منتقدان از دولت هم مسائل اقتصادی است و در حوزه فرهنگ، نقد و مطالبه ای از سوی جامعه به دولت وارد نمی شود و یا اگر هم مطرح شود عمدتا متناسب با الگوی فرهنگ غربی است. لذا مساله نقد درون گفتمانی دولت عدالت محور بصورت دلسوزانه و در عین حال مطالبه گرانه، در حوزه مدیریت کلان فرهنگی، ضروری به نظر می رسید.

در این راستا شورای مرکزی مجمع حزب الله طی جلسات متعدد و مفصلی این موضوع را با اساتید فرهنگی کشور و اهالی ادبیات و هنر در میان گذاشته و از نظرات آنان بهره مند شدند. حاصل این جلسات بعضا در قالب مقاله تحلیلی، مصاحبه، طنز و… در دوهفته نامه دانشجویی خیزش منعکس شد. اما بسیاری از دستاورد های این هم اندیشی ها هنوز به مخاطبان عرضه نشده است.

سرانجام تصمیم گرفتیم آنچه را در طول این یک سال ـ با فراز و فرودهای کار دانشجویی ـ به دست آورده ایم، در قالب همایشی با حضور کارشناسان فرهنگی و هنرمندان متعهد، در ماه آتی جمع بندی نماییم. اهداف این همایش در نگاهی گذرا از این قرار است:

– ارائه الگویی از نگاه به مقوله فرهنگ، مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) و بیان وجه افتراق این نگرش با نگاه ماتریالیستی و لیبرال و نگاه متحجرانه.

– سنجش عملکرد فرهنگی دولت نهم بر اساس نگاه اسلامی فوق؛ ریشه یابی ناکامیهای دولت در حوزه فرهنگ و طبقه بندی کردن این معضلات و ارائه آنها بصورت منسجم به جامعه و متولیان امر.

– ارائه چند راهکار عملی و روشن برای حل پاره ای از این معضلات.

– آغاز مطالبه ای مستمر و مصداقی از متولیان فرهنگ در دولت، بمنظور رفع مظلومیت از این حوزه.

همچنین شما می توانید با ارسال مطالب تولیدی و یا نقل قولی خود به این وبلاگ در موضوعات مرتبط، در جهت غنی تر شدن کار، ما را یاری فرمایید.

محور های همایش " بایسته های فرهنگی دولت نهم" به قرار زیر می باشد:

 

1- تعریف مختصری از فرهنگ: از دیدگاه غرب؛ از دیدگاه اسلام

            – تعریف و جایگاه فرهنگ در نظام اجتماعی غرب

            – تعریف فرهنگ و اصالت آن در نظام اجتماعی اسلامی

            – مولفه ها و هدف حرکت فرهنگی از دیدگاه اسلام؛ و ابزارهای این حرکت

            – رویکرد فرهنگی دولت خاتمی و مقایسه آن با دولت احمدی نژاد

            – تبلور نگرش فرهنگی اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی( از جمله اصل 43 قانون اساسی)

 

2- جایگاه دولت ( قوه مجریه) در حرکت فرهنگی کشور

            – وظایف قانونی دولت در حوزه فرهنگ و مقایسه آن با ابزارهای در دست دولت

 

3- بایسته های یک مدیر فرهنگی

            – روند انتصاب مدیران فرهنگی

            – تسلط و آشنایی مدیران با مقوله فرهنگ

            – معضل مرعوب بودن در برابر جریانهای انحرافی

 

4- نگاه دولتمردان به مقوله فرهنگ و آسیب شناسی این نگاه

            – اولویت "فرهنگ" در نگاه دولتمردان در مقایسه با اقتصاد، سیاست و…

– نگاه کمّی، عمرانی و قالبی به فرهنگ ( نگاه بیلانه کاری)

            – نگاه سکولار

            – نگاه محافظه کارانه و غیر آرمان خواهانه

            – نگاه سفارشی و "به فرموده"

            – نمادگرایی ( پرداختن به سطحی ترین لایه های فرهنگ و غفلت از لایه های عمیق و محتوای نمادها)

 

5- استراتژی فرهنگی دولت نهم از دید ساختار، قوانین و برنامه ها

– سند راهبردی فرهنگ

            – هدف گذاری و تعیین معیارهای عملی و ملموس برای سنجش حرکت فرهنگی کشور

            – استفاده مشورتی از نخبگان به منظور تحقق مهندسی فرهنگی

            – فصل فرهنگ در برنامه چهارم توسعه

            – بودجه فرهنگ

            – حمایت هدفمند از جریانهای فرهنگی متعهد

 

6- آنچه دولت نهم در گام اول باید در حوزه مدیریت فرهنگی انجام دهد ( مطالبات اولیه)

 

***

از شما خواهشمندیم مطالب خود را حول موضوعات فوق، بمنظور درج در این وبلاگ و در نشریات همایش، به آدرس الکترونیکی khizesh.no@gmail.com  ارسال کرده و یا به مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت تحویل دهید.

آدرس وبلاگ:http://farhang9.blogfa.com