برای چه انقلاب کردیم؟!

مطلب وارده

برای حفظ نظام

 جواب خون شهدا

 افزایش اعتماد مردم

 و…

 

گاهی وقت ها…

 

با خودم می گویم

 

قانون چه چیز خوبی است!

 

اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی

 

برای تخلفاتی مانند

 

سرعت غیر مجاز

 

عدم رعایت حق تقدم

 

سبقت از سمت راست!

 

رانندگی بدون گواهینامه

 

و…

 

برای حفظ نظم

 

امنیت جان مردم

 

کاهش ترافیک

 

و…

 

جریمه سنگین تعیین می کنند

 

من را ببخشید

 

که این حرف را می زنم

 

…بابای صاحب ماشین را هم در می آورند!

 

و حتی گشت نامحسوسش!

 

راننده متخلف را

 

در تلویزیون نشان می دهد…

 

تا بقیه مردم عبرت بگیرند!

 

ولی …

 

گاهی وقت ها

 

با خودم می گویم

 

قانون چه چیز مزخرفی است!

 

اینکه مسوولین قضایی

 

برای تخلفاتی مانند

 

فساد اخلاقی مدیران

 

زمین خواری

 

حیف بیت المال

 

اختلاس و ارتشاء

 

و…

 

برای حفظ نظام

 

جواب خون شهدا

 

افزایش اعتماد مردم

 

و…

 

تره هم خورد نمی کنند!

 

من را ببخشید

 

که این حرف را می زنم

 

…بابای منتقد دلسوز را هم در می آورند!

 

و حتی به صورت سمبلیک!

 

نام مسوول متخلف را…

 

اعلام نمی کنند!

 

تا بقیه مسوولین جرات بگیرند!

 

گاهی وقت ها

 

با خودم می گویم…!

 

برای چه انقلاب کردیم؟!

 

برای چه…