خشت اول

فصلنامه طلبگی دفتر طلاب جوان معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم:

خشت اولخشت اول که تا کنون 10 شماره  از آن منتشر شده است به موضوعات از زاویه دید کاربردی می نگرد. بیشتر قالب را به مصاحبه با اساتید اختصاص داده که بر روانی متن ها افزوده است. این فصلنامه به موضوعات و پدیده هایی پرداخته است که ضمن اهمیت کمتر بدانها توجه شده است.

خشت اول که تا کنون 10 شماره  از آن منتشر شده است به موضوعات از زاویه دید کاربردی می نگرد. بیشتر محتوا را به مصاحبه با اساتید اختصاص داده که بر روانی متن افزوده است.
خشت اول به موضوعات و پدیده هایی پرداخته است که ضمن اهمیت کمتر بدانها توجه شده است.
ویژه نامه ای با عنوان میهمان سرزده که به مسئله ورود طلاب جوان به حوزه پرداخته و تا کنون 3 شماره با موضوع تخصص گرایی و عوامل و رویکرده های موثر در انتخاب گرایش تحصیلی طلاب منتشر نموده که شماره 9 و 10 این مجله با موضوع "مولفه های کاربردی در انتخاب گرایش تخصصی" برای دانشجویان نیز بسیار مفید و موثر است . برای کسب اطلاعات کامل می توانید به وبلاگ این مجله http://khesht1journal.blogfa.com مراجعه کنید.