رفتن به بالا

زمین گیری فقرا، تحیر طبقه متوسط، افزایش ثروت اغنیا

دکتر سبحانی فریاد ظلم تورم در نطق پیش از دستور امروزبايسته است كه پرسيده شود كه عاملان غيراقتصادي اين ظلم عظيم در حق مردم چه كساني هستند؟ ظلمي كه در بلندمدت با دوام و بقاي جامعه انقلابي پيوندهاي ناگسستني و اجتناب‌ناپذير دارد…

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خواستار مهار هرچه زودتر تورم شد.

به گزارش  ايسنا، حسن سبحاني ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ـ روز چهارشنبه در نطق پيش از دستور خود با بيان اين كه « تورم، فقر را زمين‌گير، طبقه‌ي متوسط را متحير و اغنيا را از ثروت تورم‌آورده، برخوردار كرده است» ابراز عقيده كرد: به نظر بنده «تورم» از مصاديق ظلم است كه تا كنون آثار تخريبي بسياري بر ذهن و زندگي مردم باقي گذاشته است.

نماينده‌ي مردم دامغان در مجلس افزود: به واسطه‌ي خلق تورم مزمن، همواره سرمايه‌گذاري و اشتغال ناشي از آن در شرف ركود بوده و ده‌ها ميليون انسان شريف گرفتار در گرداب ركود تورمي به انواع آسيب‌هاي فكري و اجتماعي مبتلا شده‌اند و سياست و اقتصاد كشور به صفت بداخلاقي و احتمالا غيراخلاقي استحاله شده است.

اين عضو جريان مستقل اصولگرايان مجلس گفت: بايسته است كه پرسيده شود كه عاملان غيراقتصادي اين ظلم عظيم در حق مردم چه كساني هستند؟ ظلمي كه در بلندمدت با دوام و بقاي جامعه انقلابي پيوندهاي ناگسستني و اجتناب‌ناپذير دارد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ابراز عقيده كرد: فكر مي‌كنم مسووليت اصلي تورم موجود بر عهده جهل، توهم، فزون‌خواهي و مصلحت‌طلبي ناروا و تمايل به رسيدن به قدرت و يا در قدرت ماندن مجموعه‌اي است كه در اقتصاد و سياست كشور موثر بوده و در عين حال هيچ‌گاه پاسخگو نبوده و نيستند و حداكثر آن است كه در مناصب قدرت جابه‌جا مي‌شوند.

سبحاني با بيان اين كه در اين خصوص تامل در برخي موارد تعيين كننده است، افزود: آنان كه در رده‌ي مسوولان ارشد اقتصادي در دولت و مجلس قرار داشته‌اند و با بي‌اطلاعي از نوع كاركرد قواعد اقتصادي و جهل نسبت به شرايط توليد تئوري اقتصادي در دنياي متحول امروز، اقتصاد كشور و در واقع زندگي توده‌هاي مردم را اسير آزمون و خطاي روش‌هاي سرمايه‌داري كرده‌اند و پس از گذشت چندين دهه از مشاهده نتايج شيوه‌هاي اتخاذي و نهادينه كردن تورم مزمن، هنوز هم بر تصميم‌گيري اقتصادي از سوي تابعين سياسي و نه رهبران اقتصادي اصرار مي‌كنند، آيا از مصاديق جهل حاكم معطوف به توليد تورم محسوب نمي‌شوند؟

نماينده مردم دامغان در مجلس تاكيد كرد: آنان كه بدون عنايت به شرايط سياسي، منطق اقتصادي و واقعيات فرهنگي جاري در درون و بيرون جامعه به انعطاف تكاملي در تصميم‌گيري‌ها براي كاهش فشار بر زندگي مردم نينديشيده‌اند با فرض اثبات نشدن صحت پافشاري در همه‌ي سياست‌گذاري‌ها، اقتصاد زمان و تبعات ناشي از آن را مورد تدبير قرار نداده‌اند، آيا از مصاديق عاملان مبتلا به توهم موثر بر توليد تورم محسوب نمي‌شوند؟

سبحانی هم‌چنين تزريق نقدينگي را از عوامل بروز تورم دانست. او ادامه داد: متاسفانه كساني كه براي دستيابي به مقاصد سياسي، مصلحت‌طلبي‌هاي موردي كردند و برخلاف اشراف به ضعف در راهكارها و نوع سياست‌ها براي حفظ منافع سياسي خويش، هرچند آن را در قالب مصلحت عام پيچيده باشند، با اين استدلال كه سكوت نكردن ما در انحراف ناشي از رعايت نكردن قواعد اقتصادي به تقويت رقيب سياسي يا تضعيف دوستان در قدرت مي‌انجامد، آيا از مصاديق مصلحت‌طلبان كج‌انديش نبودند؟

رييس كميسيون برنامه و بودجه‌ و محاسبات مجلس ششم ادامه داد: و بالاخره كساني كه صرفا به خاطر متابعت‌هاي سياسي و محفلي امكان آن را يافتند كه جا را بر شايستگان براي تصميم‌گيري در اقتصاد تنگ و آن‌گاه از طريق قدرت خود تلاش نخبگان رسمي و غيررسمي كشور را با مهر پلاستيكي مخالفت، وتو كنند، آيا از مصاديق مولدان تورم از ناحيه‌ي تمايل به نيل يا حفظ و يا بقا در قدرت نيستند؟

سبحاني در توصيه‌اي به عوامل غيراقتصادي تورم، هشدار داد: حتي اگر مي‌خواهيد بدنام نمانيد به نفع شماست كه به حاكميت رفتار علمي و شايسته‌سالاري و پرهيز از خودمحوري و خودخواهي تمكين كنيد و در ادامه راه با كاهش سهم خود در توليد مستمر ظلمي كه