رفتن به بالا

تعميق فكري اعضا وادامه فرهنگ سازي پاسخ‌گويي مسوولان

فيروزآبادي ادامه داد: نامه به رييس جمهور، دعوت از حداد عادل و تحصن در وزارت علوم، از ديگر فعاليت‌هاي اين تشكل در راستاي مطالبه‌گري از مسوولان بوده است. البته گرچه اين فرهنگ در بين مسوولان نهادينه نشده است ولي تاثير رواني خوبي در بين آنها ايجاد كرد.

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي دررابطه با اولويت‌هاي اين تشكل در سال جاري گفت: تعميق فكري اعضا و تشكل‌هاي ذي‌ربط، طرح مطالبات از مجلس هشتم و ادامه فرهنگ سازي در پاسخ گويي مسوولان از رويكردهاي سال جاري جنبش عدالتخواه دانشجويي است.

مرتضي فيروزآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، با تاكيد بر اين كه اين تشكل در سال جاري در راستاي تعميق فكري نيروهايش به فعاليت خواهد پرداخت، گفت: در مسايل بيروني اين تشكل نيز طرح مطالبات از مجلس هشتم و مطالبه‌گري از مسوولان از اولويت‌هاي ديگر اين تشكل مي‌باشد.

اين فعال دانشجويي در ادامه در ارزيابي فعاليت‌هاي سال گذشته اين تشكل گفت: در بحث مسايل درون تشكيلاتي اولويت اصلي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي انسجام تشكيلاتي و تقويت قدرت تشكيلاتي اين مجموعه بود. در اين راستا سه نشست را در شهريور ماه و آبان ماه در مشهد بين اعضاي عمومي و نشستي را در بهمن ماه دراهواز برگزار كرد.

وي افزود: در اين نشست‌ها به تقويت مسايل درون تشكيلاتي پرداخته شد و به طور كلي اين تشكل آمادگي جدي براي گسترش تشكل‌هاي مرتبط خود را دارد.

دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي با اشاره به ديدار تشكل‌هاي دانشجويي با مقام معظم رهبري گفت: همانطور كه در اين ديدار به طرح بحث پاسخ گويي پرداخته شد تلاش كرديم اين فرهنگ پاسخ‌گويي بين مسوولان را دنبال كنيم. در دو مورد يعني بحث وزارت خارجه در تير ماه گذشته و دعوت از رييس قوه قضاييه در آبان ماه به صورت مشترك با تشكل‌هاي ديگر فعاليت كرديم.

فيروزآبادي ادامه داد: نامه به رييس جمهور، دعوت از حداد عادل و تحصن در وزارت علوم، از ديگر فعاليت‌هاي اين تشكل در راستاي مطالبه‌گري از مسوولان بوده است. البته گرچه اين فرهنگ در بين مسوولان نهادينه نشده است ولي تاثير رواني خوبي در بين آنها ايجاد كرد.

وي از ديگر فعاليت‌هاي اين تشكل را بحث ارزيابي فعاليت‌هاي مجلس هفتم و اولويت‌هاي مجلس هشتم عنوان و خاطرنشان كرد: اين بحث‌ها از ارديبهشت سال آينده شروع شد و با جلسات هفتگي و گفت‌وگوها در سايت اين تشكل ادامه پيدا كرد. در اين رابطه تلاش كرديم آسيب‌هاي مجلس هفتم را به صورت معنايي‌تر دنبال كرده و عملكرد مطلوب مجلس هشتم را نهادينه كنيم.

فيروز آبادي در پايان راه اندازي سايت جنبش عدالتخواه به صورت مستقل از اوايل ارديبهشت ماه سال گذشته را از ديگر فعاليت‌هاي اين تشكل عنوان كرد.