انفجار شدید در شیراز

دهها کشته و زخمی در:

دقایقی پیش و در جلسه هفتگی شنبه شب های کانون رهپویان وصال شیراز، انفجار عظیمی رخ داده که منجر به شهادت و زخمی شدن دهها تن از حضار شده است. هنوز از تعداد و حجم تلفات این حادثه جان گداز خبر دقیقی در دست نیست.خبرنگار عدالتخواهی در شیراز گزارش داد، دقایقی پیش و در جلسه هفتگی شنبه شب های کانون رهپویان وصال شیراز، انفجار عظیمی رخ داده که منجر به شهادت و زخمی شدن دهها تن از حضار شده است. هنوز از تعداد و حجم تلفات این حادثه جان گداز خبر دقیقی در دست نیست.