رییس دانشگاه شاهد:شایعه است!

شایعه یا واقعیت مسئولان دانشگاه شاهد پاسخ دهند

دكتر ثقفي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر هيچ توافق و برنامه جديدي براي ايجاد تغييرات در دانشگاه شاهد وجود ندارد، گفت: دانشگاه شاهد در حال توسعه است و بر مبناي برنامه چهارم توسعه درصدد گسترش ظرفيت دوره هاي تحصيلات تكميلي در راستاي رفع نيازهاي نظام است.

رييس دانشگاه شاهد قرار گرفتن اين دانشگاه در زمره دانشگاه‌هاي شرايط خاص را شايعه دانست و گفت: هر نوع تصميم‌گيري براي تغييرات در اين دانشگاه بايد با نظر هيات امناي دانشگاه و تصويب وزارت علوم صورت گيرد و هيچ اقدامي بدون مجوز هيات امنا در دانشگاه صورت نمي‌گيرد.

دكتر كاميار ثقفي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: دانشگاه شاهد به صورت هيات امنايي اداره مي شود.

وي با بيان اينكه متاسفانه شايعه ايجاد تغييرات در دانشگاه مطرح و از سوي برخي از دانشجويان پيگيري شد، گفت: شايعاتي پيرامون ايجاد تغييرات در مدارك صادره براي دانشجويان نيز در حاشيه اين اعتراضات مطرح شد كه صحت ندارد و مدارك و دانشنامه دانشجويان همانند گذشته با امضاي شخص وزير علوم صادر مي‌شود.

به گفته رييس دانشگاه شاهد، دانشجويان معترض هيچگونه مدرك مستندي براي اثبات ادعاهاي خود ندارند و معلوم نيست كه منشاء اين شايعات كجاست.

وي با اشاره به حضور خود در بين دانشجويان و توضيح پيرامون ابهامات شكل گرفته، گفت: كليه همكاران، مديران و اعضاي هيات علمي در جمع دانشجويان حاضر شده تا نسبت به شايعات پيش آمده توضيح دهند تا جايي براي سوء استفاده فراهم نشود.

به گفته دكتر ثقفي، اين اعتراضات توسط تعداد محدودي از دانشجويان صورت گرفته و كليه گروه‌ها و تشكلهاي شناسنامه‌دار دانشگاه همانند شوراي صنفي، انجمن اسلامي و بسيج دانشجويي اين تجمع را محكوم كردند.

رييس دانشگاه شاهد در پاسخ به سوالي درباره مدارك و دانشنامه صادر شده براي دانشجويان اظهار كرد: دانشگاه شاهد نيز همانند روند حاكم بر ساير دانشگاه‌ها، در صورتي كه دانشجو در هنگام فارغ‌التحصيلي به صندوق رفاه دانشجويي بدهي داشته باشد، گواهي موقت صادر مي كند و پس از پرداخت تعهدات، دانشنامه‌اي با امضاي وزير علوم براي فرد صادر مي‌شود.

وي با رد تغيير در عناوين دانشنامه فارغ‌التحصيلان دانشگاه گفت: عنوان غيرانتفاعي و ساير عناوين در مدارك دانشجويان دانشگاه وجود ندارد.

رييس دانشگاه شاهد با تاكيد بر اينكه دانشگاه همانند گذشته بودجه خود را از بودجه سراسري كشور و دولت تامين مي‌كند، عنوان كرد: دانشگاه شاهد در سال 87 صد درصد بودجه خود را به صورت متمركز از وزارت علوم دريافت مي‌كند، دانشگاه در سالهاي گذشته بودجه خود را به صورت مستقل از سازمان مديريت دريافت مي‌كرد.

وي با بيان اينكه روند و آهنگ رشد در دانشگاه شاهد دنبال و پيگيري مي‌شود، عنوان كرد: ممكن است برخي تغييرات جزئي به لحاظ شكلي در دانشگاه شاهد ايجاد شود اما اين مساله تاثيري در روند كلي پذيرش دانشجويان ندارد.

وي افزود: دانشجويان اين دانشگاه همانند گذشته با سهميه آزاد و البته با توجه به معيارهاي ارزشي دانشگاه بر اساس يكسري ضوابط پذيرش خواهند شد.

دكتر ثقفي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر هيچ توافق و برنامه جديدي براي ايجاد تغييرات در دانشگاه شاهد وجود ندارد، گفت: دانشگاه شاهد در حال توسعه است و بر مبناي برنامه چهارم توسعه درصدد گسترش ظرفيت دوره هاي تحصيلات تكميلي در راستاي رفع نيازهاي نظام است.

وي با اشاره به توسعه كمي و كيفي دانشگاه، خاطر نشان كرد: متاسفانه در مقطعي كه عزم جدي براي توسعه و انجام كار تخصصي در دانشگاه‌ها شكل گرفته حركت‌هاي اين چنيني بر اساس برخي شايعات بر روند كار اخلال ايجاد مي كند.

رييس دانشگاه شاهد در خاتمه با بيان اينكه دانشگاه شاهد يك دانشگاه جامع است، گفت: تا كنون هيچ توافقي براي ايجاد تغييرات در دانشگاه صورت نگرفته و دانشگاه ضرورتي هم براي ايجاد اين تغييرات احساس نمي‌كند.

گفتني است، دانشجويان معترض دانشگاه شاهد امروز در ادامه اعتراض ديروز خود به آنچه قرار گرفتن دانشگاه در زمره دانشگاههاي خاص و تغيير نحوه پذيرش دانشجو عنوان كردند، از دانشگاه به قصد تجمع در حرم مطهر امام خميني (ره) خارج شدند.

در عين حال مسؤول روابط عمومي دانشگاه نيز امروز اظهار كرد: با چند تن از دانشجويان خاطي كه تجمع ديروز به تحريك آنها صورت گرفت، برخورد مي‌شود.